Volumul al IX-lea (2018)Cuvînt înainte

Cuvînt de întîmpinare

 • Gheorghe Chivu, Les écrits religieux et l’unité de la langue roumaine
 • Constantin Necula, Principii ale comunicării religioase astăzi

Traducerea textului sacru

 • Adrian Chircu, Veche terminologie religioasă latinească tălmăcită în limba românească. Observaţii asupra dicţionarului lui Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)
 • Enikő Pál, Statutul maghiarismelor în citările biblice din Catehismul lui Fogarasi (1648) în comparație cu pasajele corespunzătoare din NTB (1648) și BB (1688)
 • Octavian Gordon, „Sfîrșitul neînfruntat” al vieții sau despre necesitatea înnoirii limbajului liturgic românesc
 • Ana-Maria Minuț, Ion Lihaciu, Religious Terminology in Ioan Piuariu-Molnar’s Grammar: Deutsch-Walachische Sprachlehre, Vienna, 1788
 • George Bogdan Țâra, Aspecte ale terminologiei religioase în Lexiconul de la Buda (1825)
 • Adina Chirilă, O metaforă pierdută: Corpul este o construcție solidă. Despre opțiuni de traducere în Iov 10, 11

Retorica discursului religios

 • Ștefan Oltean, Ficțional și sacru. Repere semantice și pragmatice
 • Daiana Felecan, Construcție și interpretare în rugăciune
 • Mihai Floroaia, L’idée de l’unité nationale dans le discours religieux à l’occasion de la Grande Union de 1918
 • Nicolae Felecan, Sacrul în discursul politic de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918
 • Mihai Vladimirescu, La retorica del discorso del profeta Geremia contro Babele
 • Oliviu Felecan, Mihaela Munteanu Siserman, Interpretări sociolingvistice ale unui text administrativ emis de instituții bisericești
 • Maria Aldea, Monica Vlase, Carte și religie la sfîrșit de secol XVIII: Ducere de mînă cătră cinstă și direptate (Buda, 1798)
 • Sorin Guia, Argumente de autoritate în discursul religios românesc

Literatura și sacrul

 • Vasile D. Țâra, Cultura ecleziastică, făuritoare și păstrătoare a unității de limbă și de neam
 • Gheorghe I. Manolache, The Conversion of Fracturalism into the Hesychast Mystic of the “Elementary Lyricism”
 • Bogdan Cuza, Sensul reformelor bisericești din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza – ca factori premergători determinanți ai recunoașterii Autocefaliei și obținerii independenței Bisericii Ortodoxe Române
 • Nastasia Vali Ganea, Reflexe filosofice și teologice în lirica lui Lucian Blaga
 • Viorella Manolache, 1918, In the Pages of the Review Christian Culture from Blaj (If St. Paul Were Alive ... He Would Be a Journalist!)
 • Gheorghe Glodeanu, Vasile Voiculescu sau redescoperirea tradiției
 • Ioan Pintea, Splendorile teologiei, ştiinţei şi incertitudinile cunoaşterii
 • Iulia Ramona Marti, Tăcerea lui V. Voiculescu, glasul luării-aminte la inimă
 • Menuț Maximinian, Jocul din Bistriţa-Năsăud în Cartea Recordurilor şi Patrimoniul Mondial UNESCO