Sponsorii

Surmontînd cu generozitate felurite anevoinţe, din diferite motive (încercarea de a promova pe toate căile valorile creştine, respectul pentru activităţile ştiinţifice şi culturale - în general, sau în beneficiul Iaşilor -, respectul pentru orice tip de travaliu uman), mai mulţi sponsori au oferit organizatorilor Conferinţei un ajutor substanţial ca valoare şi ca rol. Fără înţelegerea, solicitudinea şi contribuţia acestora, multe dintre inerentele dificultăţi materiale nu ar fi fost depăşite.

Unii dintre sponsori ne-au înţeles şi ne-au sprijinit cu bunăvoinţă încă de la prima ediţie a Conferinţei. Dincolo de numele unor firme se află, însă, prieteni care au înţeles că avem nevoie de sprijinul lor şi că acesta poate genera valori spirituale. Menţionarea numelor lor nu este doar o datorie de onoare, ci şi o formă de mulţumire.

Acest site a fost sponsorizat de către C.N. „Loteria Română” S.A.

Loteria Romana