Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”

Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios”, înfiinţată de membri ai Catedrei de Limbă Română şi Lingvistică Generală din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cu participarea mai multor cercetători şi profesori universitari din ţară, are ca principală formă de manifestare Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”. După primele cinci ediţii organizate la Iaşi și, apoi, la Universitatea de Vest din Timişoara, respectiv la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, misiunea onorantă de a găzdui cea de-a VIII-a ediţie a Conferinţei îi revine Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Departamentul de Limbă Română și Lingvistică Generală al Facultății de Litere.

Scopul Conferinţei este de a crea un cadru academic de dezbatere asupra unor chestiuni din domeniile lingvisticii şi filologiei, teologiei şi filosofiei, istoriei şi artei, care interesează comunitatea ştiinţifică şi întreaga societate, atît sub aspect ştiinţific, cît şi din punct de vedere moral-spiritual. Astfel, participanții îşi unesc eforturile, schimbă opinii, pun bazele unor proiecte comune, colaborează şi îşi prezintă preocupările lor din domeniile biblisticii, retoricii religioase, istoriei şi artei, precum şi concluziile propriilor cercetări. Totodată, cadrele Conferinţei sînt adaptate găzduirii celor în formare (tineri universitari şi cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenţi), care au nu doar libertatea de a-şi prezenta roadele lucrului lor, preocupările pe care le au în aceste domenii, sau de a stabili contacte între ei, ci şi posibilitatea de a stabili contacte rodnice cu cei ajunşi la maturitate ştiinţifică.

Temele şi secţiunile Conferinţei se referă la:

 • Traducerea textului sacru
 • Retorica discursului religios
 • Literatura şi sacrul

Coordonatele esenţiale avute în vedere pentru cele trei secţiuni sînt: sincronie-diacronie; scriere-oralitate; traducere-compunere originală. Întrucît Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios” este gîndită ca spaţiu al cercetării şi comunicării ştiinţifice, în care participanţii îşi asumă libertăţile solicitate de propriile preocupări ştiinţifice – în interiorul cadrului creat de cele trei teme sus-menţionate –, dezbaterile şi comunicările se pot referi la o diversitate de probleme, începînd cu chestiunile traducerii sub aspect filologic şi lingvistic, trecînd prin analize de discurs religios, din perspectivă lingvistică (retorică, pragmatică, stilistică), încheind cu modalităţile de desfăşurare şi de funcţionare a temelor sacrului în literatură, artă şi cultură.

Astfel, alături de componenta ştiinţifică a manifestării, Conferinţa încearcă, totodată, să contribuie la edificarea morală şi spirituală a Societăţii, pe calea promovării valorilor creştine. Spaţiul de dezbatere nu este doar unul ştiinţific, golit de orice încărcătură spirituală, ci unul în care dimensiunea ştiinţifică e înduhovnicită de un autentic şi curat suflu creştin. Ultimul aspect se împlineşte atît prin felul în care participanţii înţeleg să conceapă şi abordeze întreaga tematică, cît şi prin statornicirea Conferinţei ca manifestare aflată sub binecuvîntarea ierarhilor locului.

Comitetul ştiinţific al Conferinţei:

 • prof. dr. Laura BĂDESCU (Piteşti)
 • prof. dr. Petre Gheorghe BÂRLEA (Constanţa)
 • prof. dr. Maria CĂTĂNESCU (Bucureşti)
 • prof. dr. Gheorghe CHIVU (membru corespondent al Academiei Române) (Bucureşti)
 • prof. dr. Muguraş CONSTANTINESCU (Suceava)
 • prof. dr. Wolfgang DAHMEN (Jena)
 • pr. prof. dr. Wilhelm DANCĂ (Iaşi)
 • pr. lect. dr. Lucian FARCAŞ (Iaşi)
 • prof. dr. Constantin FRÂNCU (Iaşi)
 • acad. dr. Sabina ISPAS (Bucureşti)
 • prof. dr. Gheorghe MANOLACHE (Sibiu)
 • prof. dr. Michael METZELTIN (Viena)
 • pr. prof. dr. Vasile MIHOC (Sibiu)
 • cs I dr. Eugen PAVEL (Cluj-Napoca)
 • prof. dr. Lăcrămioara PETRESCU (Iaşi)
 • prof. dr. Alexandru RUJA (Timişoara)
 • pr. prof. dr. Ioan C. TEŞU (Iaşi)
 • acad. dr. Răzvan THEODORESCU (Bucureşti)
 • prof. dr. Vasile D. ŢÂRA (Timişoara)
 • prof. dr. Rodica ZAFIU (Bucureşti)