Volumul al VII-lea (2015)Cuvînt înainte

Cuvinte de întîmpinare

Traducerea textului sacru

 • George Bogdan Țâra, Le lexique religieux de la dernière grammaire de l’Ecole de Transylvanie
 • Enikő Pál, Notes on a 17th century Calvinist catechism
 • Dora Văetuș, The Glossing of the Borrowings – an Argument for the Lexical Modernization of Old Romanian Literary Language
 • Maria Teodora Vargan, Reflections on Norms of the Literary Language in the Bible from Bucharest (1688) by Vasile Arvinte
 • Dorin Oancea, Niveluri de realitate ale cuvîntului religios
 • Călin Popescu, The Antim Ivireanul Psalter (1710), the National Psalter of Romanians

Retorica discursului religios

 • Viorella Manolache, Politica „Radical orthodoxy”
 • Ioana-Tatiana Ciocan, Les techniques de capter l'attention dans les sermons des prêtres de Mărginimea Sibiului au début du XXe siècle
 • Valentin Trifesco, L’etnicizzazione dei simboli artistici regionali. Il problema delle torri-campanili delle chiese di legno di Transilvania e Partium nella storiografia romena del periodo interbellico
 • François Bréda, La théologie de la nudité dans la pensée théo-théâtrologique de Saint Jean Chrysostome. Introduction
 • Levente Pap, Brothers or Rivals? Disagreements between the Judaic and the Christian communities in Tertullian’s Adversus Iudaeos
 • Daiana Cuibus, Retorica morfosintaxei în textul biblic - cîteva observaţii despre pronume
 • Daniela Preda, “Deep calls to deep” (Ps. 41.9). Prayer, between Religious Text and Mystical Understanding
 • Miron Erdei, The preaching style of Asterius, Bishop of Amasea
 • Marius Daniel Ciobotă, The stylistics of sermon
 • Maria Curtean, A Rhetoric of human being reflected in some of Martin Luther's sermons
 • Georgiana Diaconița, Von den biblischen bis zur arghezischen Psalmen
 • Cipriana Elena Macaveiu Puică, Cîteva particularităţi morfologice şi sintactice cu valoare stilistică din Ecclesiastul şi Cîntarea cîntărilor
 • Sorin Guia, Explicativul, narativul și descriptivul în discursul religios

Literatura și sacrul

 • Ovidiu Matiu, The American (Post-)Apocalyptic Novel. Cormac McCarthy – A Case Study
 • Anca Elisabeta Tatay, Corneliu Tatai-Baltă, The Importance of Graphics in the Early Romanian Religious Writings of Bucharest (1582-1830)
 • Adrian Cobușteanu, Religious Identity in Lewis Grassic Gibbon’s Sunset Song and Liviu Rebreanu’s The Forest of the Hanged
 • Pătruţ-Nicolae Bănăduc, L'expérience de la prison (chez Nicolae Steinhardt) comme fondement d'un sentiment paradoxal
 • Mircea Păduraru, Notes on a Pathology of the Recent and Contemporary Romanian Ethnological Sciences
 • Ioana Gabriela Matiu, Die “heilige Welt” bei Wolf von Aichelburg
 • Carmen Bragaru, Appearance and Essence. Reality and Interpretation. Comments upon the end of A. P. Chekhov’s play “Uncle Vanya”
 • Delia Cobușteanu, Ion Luca's drama of theological expression a special look upon Salba reginei (The Queen’s necklace) play
 • Alina Bako, Sacrul și imaginarul politic. Romanul românesc postbelic
 • Ariana Bălașa, The religious dimension of the Romanian fantastic in the works of Vasile Voiculescu and Victor Papilian
 • Valerica Sporiș, I. Heliade Rădulescu – Biblia sacra. Abordare stilistică
 • Rodica Pop, About Freedom and Suffering. One Theological View over Dostoevky’s Female Characters
 • Ana Maria Negoiță, The Imaginary City. Literary Sources of Aulic Centers in Islam
 • Carmen-Mihaela Potlog, Myths and Forms of Religiosity in the Work of Mircea Eliade
 • Ana Elena Costaru, Terre Sainte - Israël / Eleon – Le Mont des Oliviers
 • Mihaela Bacali, Lucian Blaga - Atitudinea religioasă. Sub zodia unui spiritualism mitic, creator şi liber, în cadrul constrîngerilor fireşti și subconștiente ale unui stil