Volumul al VI-lea (2014)Cuvînt înainte

Cuvinte de întîmpinare

Traducerea textului sacru

 • Alexandru Mihăilă, Non-Septuagintal Influences on the Bucharest Bible of 1688
 • Claudiu-Ioan Coman, Actes 20, 28 dans les manuscrits byzantines: le texte, la traduction et l’exégèse
 • Enikő Pál, Reflections on the Hungarian Original’s Influence on the Romanian Translation of Palia de la Orăștie
 • Delia Cristina Mihăilă, Monogenes, Christological Term in Heb. 11:17?
 • Dora Văetuș, Lexical-Semantic Dynamics in Romanian Biblical Versions. Case Study: The Parable of the Publican and the Pharisee
 • Zamfira Mihail, Les principes de traduction du Vénérable Païssy
 • Gabriela Radu, Acrostic Translation in the Invocation Prayer - Liber Manualis
 • Cristina-Elena Purcaru, Terminological Connotations of the Translation of Dosoftei’s Psalms
 • Cosmin Panțuru, Secular and Religious Archaic Terms from Archive Documents of the Parishes Bejan, Mintia (Hunedoara) and Fabric – Timişoara
 • Alexandru Gafton, O nouă traducere în limba română a Bibliei. Reflecţii pe marginea Notelor

Retorica discursului religios

 • Vasile Gordon, The Religious Discourse – Liturgical, Sacramental and Soteriological Act
 • Marius Daniel Ciobotă, Affective Valencies of the Homiletic Discourse
 • Garofița Dincă, Éthos et pathos dans le discours homilétique roumain
 • Vasile D. Țâra, Despre omiletica lui Samuil Micu
 • Gheorghe Chivu, Antim Ivireanul and the Unification of Old Romanian Literary Language
 • Maria Cătănescu, Strategii descriptive în Didahiile lui Antim Ivireanul
 • Ovidiu-Adrian Enacache, Manipulation Strategies and Techniques in the Letters of Antim Ivireanul
 • Policarp Chițulescu, Romanian Hieratikons printed by St. Antim Ivireanul: in 2013, 300 years from the printing of the Romanian Hieratikon at Târgovişte
 • Ioana Costa, The Muteness of a Prophet
 • Ileana Oancea, Rugăciunea Tatăl nostru, revelator al latinității limbii române
 • Dana-Luminița Teleoacă, Les figures de style et leur relevance dans le décodage sémiotique d’un texte: la comparaison dans le texte moderne des Psaumes
 • Doina Butiurcă, Recurrence and Religious Structures in Paremiology: Protection
 • Christina Andreea Mițariu, Human Nature and “Theognosia” according to St. Gregory of Nyssa
 • Maria-Cristina Trușcă, Αρετη / Αμαρτια Dans Le Discours Περι Φιλοπτωχιασ de Saint Grégoire de Nazianze, une étude d’archéologie linguistique
 • Remus Mihai Feraru, Aspects du sacré dans les cités grecques du Pont Gauche
 • Carmen Maria Bolocan, Father Arsenie Boca – Paradigm for acquiring Eternity
 • Cătălin Vatamanu, Marriage in the Old Testament. A Social Reality and a Theological Metaphor Reflected in the Biblical Rhetoric

Literatura şi sacrul

 • Maria Aldea, Monica Vlase, Un ouvrage méconnu de nos jours: Catihismul omului creștin, moral și soțial. Pentru trebuința tinerilor din școalele începătoare de Florian Aron
 • Valentin Trifesco, Sur les origines de la création d’un symbole régional des Roumains de Transylvanie: les églises en bois
 • Lora Bostan, Contribuţia bisericii ortodoxe la afirmarea spiritualităţii româneşti în nordul Bucovinei (sec. XVIII-XIX)
 • Mihai Floroaia, Le discours religieux et l’index des livres interdits durant l’Inquisition
 • Alina Bako, L’écrivain et le sacré. Les fictions biographiques
 • Iosif Cheie-Pantea, Cioran despre credință și religie
 • Nicolae Morar, Sacrul în viziunea lui Nicolae Steinhardt
 • Carmina Cojocaru, M. Eminescu’s Vision on Human – God Relation
 • Simona Constantinovici, Elements sémantiques et stylistiques du texte poétique d'Arghezi. La dénomination de la divinité
 • Amalia Drăgulănescu, Inflexiuni biblice în lirica interbelică. Cântecele pescarului Seled de Alexandru Leontescu
 • Carmen-Mihaela Potlog, Religious Imaginary in the Poetry of Ion Barbu
 • Nicoleta-Ginevra Baciu, The Road as a Metaphor of the Sacred Grammar in the Autobiography of Paisius Velichkovsky
 • Elisa Moriano Morales, Luminița Vleja, La relación entre lo sacro y lo profano en la poesía lírica de Juan Rodríguez del Padrón

Descărcați cuprinsul în format xml