Volumul al III-lea (2011)Cuvînt înainte

Cuvinte de întîmpinare

Traducerea textului sacru

 • Gheorghe Chivu, De la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra limbajului figurativ din textele vechi româneşti
 • Petru Pistol, Gesticulation de la traduction entre l'obéissance et la créativité
 • Octavian Gordon, Metodologia traducerii textelor patristice în limba română – premisele unei traductologii patristice în spaţiul românesc
 • Felicia Dumas, Exploatarea corpusului de limbă franceză pentru redactarea dicţionarului bilingv român-francez de termeni religioşi ortodocşi
 • Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, Un aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: predicatul complex cu operator modal şi aspectual
 • Elena Chiaburu, Consideraţii privitoare la raportul dintre epitafe şi inscripţiile săpate pe lespezile funerare
 • Rodica Pop, Întîlnirea filosofiei clasice cu teologia. Problema redimensionării termenilor prosopon, hypostas, philia, agape
 • Iosif Cămară, Singularul cer în cele mai vechi versiuni româneşti ale oraţiei dominicale
 • Ionela Ene, Termeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului Iaşi
 • Elena Spiridon, Elemente de gîndire teoretică regăsite în prefeţele textelor traduse sau editate de mitropolitul Veniamin Costache. Problematica traductologică
 • Cătălin Vatamanu, Retorica judecăţii divine în Scriptura ebraică
 • Mădălina Andronic-Ungureanu, Aspecte ale traducerii la Dosoftei
 • Maria Stanciu Istrate, Compuse inedite pentru denumirea atributelor divinităţii în vechea română literară
 • Adina Chirilă, Bogdan George Ţâra, Options et contraintes lexico-semantiques dans les traductions du texte biblique
 • Dionisie Constantin Pîrvuloiu, Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan. Observaţii critice privind traducerea românească
 • Alexandru Gafton, Asupra unei traduceri din Noul Testament de la Bălgrad

Retorica discursului religios

 • Vasile D. Ţâra, Predicile lui Petru Maior, un moment de referinţă în evoluţia discursului omiletic românesc
 • Maria Cătănescu, Retorica amplificării la Varlaam – cu referire la Răspunsul împotriva Catihismusului calvinesc
 • Laura Bădescu, Early History of Books of Curses in Romania - Between Ecclesiastical Common Law and Canon Law
 • Ştefan Afloroaei, Despre pregătirea în vederea lecturii unei pagini de teologie
 • Traian Diaconescu, Antim Ivireanul - structura retorică şi strategia argumentativă în Didahii
 • Ilie Melniciuc-Puică, Paradoxurile parabolei iconomului necredincios (Lc. 16, 1-8)
 • Constantin Răchită, Hieronymus narrator. Structură, argumentare şi mesaj în Epistola I către Innocentius
 • Mihai Daniel Isai, From the Holy Tradition to the concept of tradition - the source of different rhetorics
 • Marius Daniel Oprescu, „Treime sau Logos la stejarul Mamvri?” O cercetare istorico - dogmatică
 • Valentin Trifescu, Le message des églises médiévales roumaines de Ribiţa et de Crişcior
 • Ioana-Tatiana Ciocan, Picu Pătruţ şi transpunerea textului sacru în formă miniaturală şi poetică
 • Sorin Cristian Semeniuc, God in the discourse of Romania's President, Traian Băsescu
 • Petronela Savin, Images of Edible Plants in Some Biblical Phraseological Structures. A cultural perspective
 • Daniela Obreja Răducănescu, Discursul religios - discurs specializat
 • Maria Dărescu, Deixis-ul personal, temporal şi spaţial în discursul religios din cadrul cultului creştin ortodox
 • Daniel Cămară, Sărbătoarea Cincizecimii - modelul înălţării de la discursul religios la cuvîntarea de Dumnezeu
 • Andreea Răşcanu, Citarea ca tehnică persuasivă în predica părintelui Cleopa

Literatura şi sacrul

 • Sabina Ispas, Hypostases du végétal dans la spiritualité roumaine
 • Lucia Afloroaei, Reprezentarea sacrului în folclorul religios românesc: influenţa discutabilă a dualismului oriental
 • Muguraş Constantinescu, Problèmes de traduction du langage religieux du roman Le Curé de Tours de Balzac
 • Gheorghe Manolache, Religion and National Identity in Eminescu's Articles and Fragmentarium
 • Roxana Patraş, Swinburne şi idolii forului: cîteva ipostaze ale revoltei
 • Elena Isai, Ein vergleichender Überblick über die Beziehung zwischen dem Mythos und der Literatur Kain und Abel
 • Antonio Patraş, Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Pagini din arhiva Pillat
 • Lucreţia Vasilescu, L'Histoire Lausiaque ou comment être sauvé
 • Constantin Dram, Diavolul şi bunul bolşevic. „Judecata” de la Moscova
 • Alina Ţiţei, El «chivo» como símbolo mítico-religioso en La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa
 • Viorella Manolache, Între secundarizare şi istoria emoţiilor: religia trans-
 • Maria Giosanu, Istoria unei cărţi de cult cu multiple valenţe poetice: Triodul
 • Maria-Carmen Bolocan, “Diary of happiness” - Hypothesis of the Christian Completion
 • Carmen Potlog, Poetics of the Sacred in Lucian Blaga's poetry
 • Anca-Narcisa Leizeriuc, Re-cunoaşterea sacrului la Mircea Eliade şi noutatea fantasticului mitologic
 • Florin Ţupu, Aspecte ale teologiei, ca interfaţă între religie şi literatură, în spaţiul românesc postbelic
 • Emanuela Ilie, Călugăriţe pe schiuri şi alte revelaţii poetice ale părintelui Ioan Pintea
 • Diana Cuşmerenco, Credinţa ca salvare ontologică în romanele lui Dostoievski
 • Dragoş Zetu, The Christian Foundation of the American Civil Religion
 • Claudia Ciobanu, Imaginea crucii în poeziile lui Radu Gyr
 • Ovidiu Pop-Brâncuş, Sfîntul Vasile cel Mare şi revalorizarea literaturii antichităţii păgîne: Omilia către tineri
 • Marina Vraciu, Merişor Dominte, Stelian Onică, Să vezi invizibilul ori despre spiritual în artă

Descărcați cuprinsul în format xml