Volumul al II-lea (2010)Cuvînt înainte

Cuvinte de întîmpinare

Traducerea textului sacru

 • Gheorghe Chivu, De la litera la spiritul unui text sacru. Mărturia unui Evangheliar manuscris
 • Alexandru Gafton, Biblia de la 1688. Aspecte ale traducerii
 • Cătălin Vatamanu, Retorica judecății divine în Scriptura ebraică
 • Constantin Răchită, Interpretarea textelor biblice în viziunea lui Hieronymus
 • George Bogdan Țâra, Dubla exprimare a interlocutorului în traducerile textelor biblice
 • Silvia Nicoleta Baltă, Aspecte ale traducerii denumirilor pentru culori în textul biblic românesc
 • Doina Filimon Doroftei, Elemente biblice în inscripțiile funerare în limba latină din țările române (1300-1800)
 • Ionela Ene, Termeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului Iași
 • Mariana Flaișer, Notații privind limba română din însemnările de pe manuscrise și cărți religioase din Țara Moldovei
 • Constantin Onu, Traducerea Liturghierului în limbajul mimico-gestual liturgic românesc

Retorica discursului religios

 • Dionisie Constantin Pîrvuloiu, Sfîntul Vasile cel Mare. Filologie și teologie
 • Lucian Farcaș, Perspective etice în discursul profetic
 • Petre Semen, Fundamentarea biblică a drepturilor omului
 • Maria Cătănescu, Retorica elogiului în Didahiile lui Antim Ivireanul
 • Constantin Frâncu, Coerența discursului religios în Didahiile lui Antim Ivireanul
 • Laura Bădescu, Retorica blamului în predica lui Antim Ivireanul
 • Ilie Melniciuc-Puică, Retorica paulină evidențiată în Epistola către Romani (9-10)
 • Mihai Daniel Isai, Ontologia hermeneutică a textului religios
 • Elena Isai, Iov între arhetipul biblic și paradigma modernă
 • Felicia Dumas, Particularități stilistico-lexicale ale unui „discurs ecologist” ortodox în limba franceză
 • Marina Vraciu, Stelian Onică, Merișor Dominte, Pomelnic aparținînd Bisericii „Sf. Parascheva” din localitatea Enăchești, jud. Bacău
 • Alina Cristina Druță, Funcția persuasivă a artei oratorice. Sfîntul Dionisie Areopagitul și cunoașterea ierarhiei cerești cu ajutorul simbolurilor
 • Renata Maria Rusu, Religia și comportamentul religios în viața japonezilor
 • Luminița Hoarță Cărăușu, Un aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: construcția pasivă
 • Maria Giosanu, Aspecte lingvistice în Triodul de la 1726
 • Daniela Obreja Răducănescu, Discursul religios ca discurs hegemonic
 • Andreea Rășcanu, Strategii argumentative și persuasive în discursul lui Antim Ivireanul
 • Florentina Popa, Verbal și paraverbal în discursul religios
 • Elena-Laura Bolotă, Expresivitatea limbajului laic cu referire la termenii din domeniul religios
 • Maria-Mihaela Dărescu, Structura discursului religios din cadrul cultului creștin ortodox

Literatura și sacrul

 • Viorella Manolache, Secularizarea - un debușeu al gîndirii slabe
 • Loredana Opăriuc, Arșavir Acterian în căutarea lui Dumnezeu
 • Gheorghe Manolache, O posibilă sintaxă a imaginarului religios naumian
 • Călin Bîrleanu, Forme contemporane ale sacralității în literatură
 • Adina Chirilă, Poezia religioasă: considerații despre autor și interpretare
 • Diana Tivdă, Dublu sau/și dual
 • Antonio Patraș, Ars scribendi, ars moriendi
 • Carmen Mihaela Potlog, Aspecte ale sacrului în lirica lui Tudor Arghezi
 • Emanuela Ilie, Dă-ne, Doamne, mîntuirea/pentru jertfa ce-am adus...”. Poezia-rugăciune în spațiul închisorilor comuniste
 • Florin Țupu, Recuperarea textului sacru în literatura laică contemporană. Romanul Nebunul al lui Savatie Baștovoi
 • Daniela Doboș, Nu există adevăr în afara Porților Edenului”: Imaginația biblică în textele lui Bob Dylan
 • Victoria Huiban, Ipostazierea feminităţii între sacru şi profan
 • Ruxandra Nechifor, Valorizări ale sacrului în romanul Orbitor de Mircea Cărtărescu
 • Claudia Ciobanu, Sensuri şi funcţii ale intertextului religios în proza lui Marin Preda
 • Mariana Crăciun, Alice Voinescu în dialog cu Dumnezeu

Descărcați cuprinsul în format xml