Programul Ediţiei a VIII-a

Alocuţiuni şi comunicări în plen

Vineri, 6 noiembrie 2015

9.00 – 9.30: Secretariat tehnic. Primirea participanţilor. Înmînarea mapei Conferinței

9.30 – 10.15: Deschiderea festivă a Conferinţei (Sala Popovici)

 • Î.P.S. Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului
 • Pr. Mihai Todea, Vicar General, Eparhia de Cluj – Gherla
 • Ioan Chirilă, Preşedintele Senatului Universităţii „Babeş – Bolyai” din Cluj
 • István Vákár, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj
 • Corin Braga, Decanul Facultăţii de Litere
 • Ioan Milică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Daiana Cuibus, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj

10.15 – 10.45: Pauză de cafea (Sala Bogrea)

10.45 – 12.30: Conferinţe în plen (Sala Popovici)

 • Acad. prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, Alfabetele vechilor noastre scrieri bisericești
 • Prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Retorica discursului profetic vechitestamentar

13.00 – 14.30: Prînz (Restaurantul Marty Boulevard)

16.30 – 17.00: Pauză de cafea (Sala Bogrea)

19.00: Cină (Restaurantul Marty Boulevard)


Traducerea textului sacru

Vineri, 6 noiembrie 2015

15.00 – 16.30 (Sala 39). Moderator: conf. univ. dr. Ioan Milică (Iaşi)

 • Claudiu-Ioan Coman (Iaşi), Problema utilizării expresiilor hapax legomena în Epistola către Evrei
 • Mădălina Ungureanu Andronic (Iaşi), Identificarea sursei traducerii pericopelor biblice din Parimiile preste an (1683) pe baza analizei numelor proprii
 • Dora Văetuş (Bucureşti), Împrumuturi glosate prin parafrază în Noul Testament de la Bălgrad
 • Călin Popescu (Piteşti), Istoricul și filosofia traducerilor biblice românești publicate de Societatea Biblică britanică (fosta BFBS). Cu referire specială la Cartea Psalmilor

Retorica discursului religios

Vineri, 6 noiembrie 2015

15.00 – 16.30 (Sala Popovici). Moderator: conf. univ. dr. Ioan Milică (Iaşi)

 • Carmen Brăgaru (Bucureşti), „Nimic nu e cum pare a fi” sau mică antologie de pilde despre gîndirea umană versus iconomia divină
 • Mihai Floroaia (Piatra Neamţ), Teme centrale ale predicii în Evul Mediu Apusean
 • Sorin Guia (Iaşi), Discursul religios românesc, între tradiţie şi inovaţie
 • Elena Chiaburu (Iaşi), Afronturi aduse cărţii vechi reflectate în însemnările marginale (II)
 • Levente Pap (Miercurea Ciuc), Istoriografia în slujba Reformei Catolice? Chronologia lui Leonard Losteiner și începuturile creștinismului secuilor

16.30 – 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 18.30 (Sala Popovici). Moderator: acad. prof. univ. dr. Gheorghe Chivu (Bucureşti)

 • Adina Chirilă (Timişoara), Ioan Milică (Iaşi), Structuri proverbiale cu originea în Noul Testament
 • Garofiţa Dincă (Bucureşti), Aspecte pragmastilistice în predica ortodoxă: paradoxul, întrebarea (fals) retorică, indirectețea (implicitul)
 • Enikő Pál (Miercurea Ciuc), Două fețe ale divinității în Cartea de cîntece calvinești din secolul al XVI-lea
 • Maria Aldea (Cluj-Napoca), Monica Vlase (Cluj-Napoca), „Despre cunoștință și despre relighie” în tălmăcirea lui Moise Fulea. A argumenta pentru a convinge

Sîmbătă, 7 noiembrie 2015

10.00 – 12.00 (Sala Popovici). Moderator: Cornel Vîlcu (Cluj-Napoca)

 • Miron Erdei (Oradea), Predica – dar terapeutic al sufletului pentru vindecarea trupului
 • Rodica Pop (Iaşi), On How Truth Travels. The Perspective of Justin the Philosopher
 • Eugenia Bojoga (Cluj-Napoca), Conceptualizarea sărbătorii de Paști în limbile romanice și slave
 • Cornel Vîlcu (Cluj-Napoca), Timpul semnelor și semnele timpului la Sfîntul Augustin

Literatura şi sacrul

Vineri, 6 noiembrie 2015

15.00 – 16.30 (Sala Ovidiu). Moderator: prof. univ. dr. Gheorghe Manolache (Sibiu)

 • Oana Boc (Cluj-Napoca), Poetica lui Tudor Arghezi – o poetică a "crezului artistic religios"?
 • Rodica Marian (Cluj-Napoca), Filonul dualist-gnostic în Luceafărul
 • Livia Iacob (Iaşi), Arte poetice mistice
 • Marius Ciobotă (Buzău), Arta cuvîntului în Cuvintele lui Nicolae Steinhardt

16.30 – 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 18.30 (Sala Ovidiu). Moderator: Oana Boc (Cluj-Napoca)

 • Gheorghe Manolache (Sibiu), Limbajul secretivității și politica interpretării unor texte medievale românești
 • Zalina Gabriela Neagu (Bucureşti), Cartea Cărţilor în lumina operei Sfîntului Ioan Gură de Aur
 • Paul Cezar Hârlăoanu (Iaşi), Ecouri biblice în opera Sfîntului Ioan al Crucii
 • Andrei Dîrlău (Alba Iulia), Doric vs. Ionian Initiation in The Waste Land. Image patterns of the occult philosophy as a source of symbolic coherence
 • Cristian Paşcalău (Cluj-Napoca), Metafora biblică și reflectarea ei în discursul filosofic-științific actual

Sîmbătă, 7 noiembrie 2015

10.00 – 12.00 (Sala Ovidiu). Moderator: Sorin Guia (Iaşi)

 • Anca Elena Costaru (Întorsura Buzăului), Legenda religioasă
 • Maria Elena Ganciu (Alba Iulia), Aspecte ale spiritualității ortodoxe în proza lui Vasile Voiculescu
 • Haritina-Cristina Gaiţă (Timişoara), Căutarea lui Dumnezeu versus literatura demonică a exilului în opera literară a lui Ștefan Baciu. Jocuri de enigmistică: soartă, destin, provocare?
 • Carmen Mihaela Potlog (Suceava), Aspecte ale sacrului reflectate în romanul Moromeții de Marin Preda
 • Mihaela Bacali (Bucureşti), Margareta Miller-Verghy, Cealaltă lumină, sau romanul unei convertiri interioare

Morfosintaxa textului religios

Vineri, 6 noiembrie 2015

15.00 – 16.30 (Sala 142). Moderator: prof. univ. dr. G. G. Neamţu (Cluj-Napoca)

 • Ana-Maria Minuţ (Iaşi), Observații de morfologie istorică românească (pe baza Manuscrisului 45)
 • Adrian Chircu-Buftea (Cluj-Napoca), Gramatică şi religie. Observaţii asupra lucrării lui Ioan Alexi, Grammatica daco-romana sive valachica
 • Georgiana Diaconiţa (Suceava), Structuri constitutive (stereotipe?) în psalmi. Analiză a psalmilor de tînguire individuali (76–150)

16.30 – 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 18.30 (Sala 142). Moderator: Daiana Cuibus (Cluj-Napoca)

 • Cristina Bocoş (Cluj-Napoca), Există viitor de tipul va + conjunctiv în textul religios actual?
 • Cipriana Peica (Cluj-Napoca), Valențe ale pronumelui reflexiv în Psalmii biblici
 • Daiana Cuibus (Cluj-Napoca), Titlu rezervat