Programul Ediţiei a VII-a

Alocuţiuni şi comunicări în plen

Vineri, 7 noiembrie 2014

9.00 – 9.30: Primirea participanţilor (sediul Facultăţii de Teologie „Sfîntul Andrei Şaguna” din Sibiu, Strada Mitropoliei nr. 20; înregistrare, distribuire mape Conferinţă)

9.30 – 10.00: Te Deum (Capela „Sfîntul Mare Mucenic Nichita Romanul” din incinta Facultăţii)

10.00 – 11.00: Deschiderea oficială a Conferinţei (Aula Facultăţii de Teologie „Sfîntul Andrei Şaguna”)

 • Î.P.S. dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului
 • Pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, Decanul Facultăţii de Teologie „Sfîntul Andrei Şaguna”
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Manolache, Directorul Centrului de Cercetări Filologice şi Interculturale
 • Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ. dr. Ioan Marin Ţiplic, Prorector al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

11.00 – 12.00: Conferinţă în plen

 • Arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică, jr., Titlu rezervat

12.00 – 12.30: Vizitarea Facultăţii de Teologie „Sfîntul Andrei Şaguna”

13.00 – 14.00: Pauză de masă (Restaurantul Select)

20.00: Cina festivă (Restaurantul Select)


Traducerea textului sacru

Vineri, 7 noiembrie 2014

14.30 – 16.30 (Sala 3). Moderatori: lect. univ. dr. George Bogdan Ţâra (Timişoara), lect. univ. dr. Ovidiu Matiu (Sibiu)

 • Dorin Oancea (pr. prof. univ. dr., Sibiu), Niveluri de realitate ale textului religios
 • Enikő Pál (asist. univ. dr., Miercurea Ciuc), Note asupra unui catehism calvinesc din secolul al XVII-lea
 • Claudiu-Ioan Coman (Iaşi), „ὁ δὲ ἐκπερισσῶς”: dilema unei expresii rare din Marcu 14, 31a
 • Alexandru Ioniţă (dr., Sibiu), Textul din Romani 9-11: propuneri pentru îmbunătăţirea traducerilor româneşti
 • Maria-Teodora Vargan (drd., Iaşi), Consideraţii asupra lucrării „Normele limbii române literare în Biblia de la 1688” de Vasile Arvinte
 • George Bogdan Ţâra (lect. univ. dr., Timişoara), Lexicul religios din ultima gramatică a Şcolii Ardelene

16.30 – 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 19.30 (Sala 34). Moderatori: pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel (Sibiu), conf. univ. dr. Valerica Sporiş (Sibiu)

 • Călin Popescu (drd., Piteşti), Psaltirea lui Antim Ivireanul, Psaltirea naţională a românilor
 • Sabina-Nicoleta Rotenştein (cerc. şt. dr., Iaşi), Expresie şi semnificaţie în primele traduceri ale Eclesiastului în limba română
 • Dora Văetuş (drd., Bucureşti), Glosarea împrumuturilor – argument al modernizării lexicului limbii române literare vechi
 • Adina Chirilă (lect. univ. dr., Timişoara), Ioan Milică (lect. univ. dr., Iaşi), Proverbe biblice, proverbe populare
 • Aurel Pavel (pr. prof. univ. dr., Sibiu), Sfîntul Andrei Şaguna – traducător al Bibliei
 • Valerica Sporiş (conf. univ. dr., Sibiu), I. Heliade Rădulescu – Biblia Sacra. Abordare stilistică

Retorica discursului religios

Vineri, 7 noiembrie 2014

14.30 – 16.30 (Sala 34). Moderatori: prof. univ. dr. Alexandru Gafton (Iaşi), prof. univ. dr. Victor. V. Grecu (Sibiu)

 • Marius Daniel Ciobotă (dr., Bucureşti), Stilistica predicii
 • Eva-Nicoleta Burduşel (conf. univ. dr., Sibiu), Retorica discursului omiletic: interferenţe interdisciplinare
 • Victor V. Grecu (prof. univ. dr., Sibiu), Titlu rezervat
 • Vasile Ursan (prof. univ. dr., Sibiu), Vechile scrieri religioase despre necesitatea folosirii limbii române ca limbă de cult în Biserica Ortodoxă Română
 • Sorin Guia (lect. univ. dr., Iaşi), Explicativul, narativul si descriptivul in discursul religios
 • Constantin Necula (pr. conf. univ. dr., Sibiu), Structura retorică a mistagogiei omiletice

16.30 – 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 19.30 (Sala 3). Moderatori: conf. univ. dr. Miron Erdei (Oradea), lect. univ. dr. Adina Chirilă (Timişoara)

 • Garofiţa Dincă (asist. cerc., Bucureşti), Inovaţie lexicală în discursul sermonial contemporan
 • Miron Erdei (pr. conf. univ. dr., Oradea), Stilul predicatorial al episcopului Asterie al Amasiei
 • Marian Vild (pr. lect. univ. dr., Iaşi), Interpretarea în Biserică - principiu fundamental al interpretării patristice
 • Ioana-Tatiana Ciocan (dr., Sibiu), Tehnici de captare a atenţiei receptorului în cuvîntările bisericeşti ale preoţilor mărgineni la începutul secolului trecut
 • Daniela Preda (conf. univ. dr., Sibiu), „Adînc pe adînc cheamă” (Ps. 41, 9). Rugăciunea, între text religios şi înţelegere mistică
 • Georgiana Diaconiţa (drd., Suceava), De la psalmii biblici la psalmii arghezieni

Sîmbătă, 8 noiembrie 2014

9.30 – 11:45 (Atelierul 1: Sala 3). Moderatori: acad. prof. univ. dr. Gh. Chivu (Bucureşti), conf. univ. dr. Daiana Cuibus (Cluj-Napoca)

 • Daiana Cuibus (conf. univ. dr., Cluj-Napoca), Retorica morfosintaxei în textul biblic
 • Maria Curtean (drd., Sibiu), O retorică a umanului surprinsă în predicile lui Martin Luther
 • Levente Pap (lect. univ. dr., Miercurea Ciuc), Fraţi sau rivali? Divergenţele dintre evrei şi creştini în discursul Bisericii primelor secole
 • Gh. Chivu (acad. prof. univ. dr., Bucureşti), Titlu rezervat
 • Cipriana-Elena Macaveiu (Peica) (drd., Cluj-Napoca), Cîteva particularităţi morfologice şi sintactice cu valoare stilistică din Ecclesiastul şi Cîntarea Cîntărilor

9.30 – 11:45 (Atelierul 2: Sala 34). Moderatori: pr. conf. univ. dr. Ilie Melniciuc-Puică (Iaşi), prof. univ. dr. Victor V. Grecu (Sibiu)

 • Ilie Melniciuc-Puică (pr. conf. univ. dr., Iaşi), Intertextualitatea biblică din finalul capitolului 12 al Evangheliei după Ioan
 • Paul-Cezar Hârlăoanu (pr. asist. dr., Iaşi), Teodoret de Cyr, exeget al Cîntării Cîntărilor
 • Cristina Şulţ (prof. dr., Drobeta Turnu-Severin), Limbajul - atribut divin
 • Didi-Ionel Cenuşer (conf. univ. dr., Sibiu), Interpretarea textului sacru între tradiţia hermeneutică şi înnoire critică

Literatura şi sacrul

Vineri, 7 noiembrie 2014

14.30 – 16.30 (Atelierul 1: Aulă). Moderatori: prof. univ. dr. Ana Selejan (Sibiu), conf. univ. dr. Mirela Ocinic (Sibiu)

 • Ana Selejan (prof. univ. dr., Sibiu), Proza religioasă a lui Vintilă Horia
 • Mirela Ocinic (conf. univ. dr., Sibiu), Căile iubirii în poezia lui Ioan Alexandru
 • Ovidiu Marian-Ionescu (prof. drd., Ploieşti), Vasile Lovinescu, de la credo la sciam
 • Mihaela Bacali (prof. dr., Bucureşti), Lucian Blaga-atitudinea religioasă. Pentru un spiritualism mitic, creator şi liber în cadrul constrîngerilor fireşti şi subconştiente ale unui „stil.”
 • Carmen Mihaela Potlog (prof. dr., Fălticeni), Mituri şi forme ale religiozităţii în opera lui Mircea Eliade

14.30 – 16.30 (Atelierul 2: Bibliotecă). Moderatori: cerc. şt. pr. III dr. Viorella Manolache (Bucureşti), lect. univ. dr. François Bréda (Cluj-Napoca)

 • Viorella Manolache (cerc. şt. pr. III dr., Bucureşti), Political Radical Orthodoxy
 • Ciprian Iulian Toroczkai (lect. univ. dr., Sibiu), Viaţa şi opera lui Ioan Petru Culianu (1950-1991): stadiul actual al cercetării
 • Ana Maria Negoiţă (dr., Bucureşti), Oraşul imaginar. Surse literare ale centrelor aulice in Islam
 • Valentin Trifescu (dr., Iaşi), Implicaţii confesionale în discursul despre arta românilor din Transilvania şi Banat (perioada interbelică)
 • François Bréda (lect. univ. dr., Cluj-Napoca), Teologia goliciunii ontologice la Sfîntul Ioan Gură de Aur

16.30 – 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 19.30 (Atelierul 1: Aulă). Moderatori: asist. univ. dr. Alina Bako (Sibiu), lect. univ. dr. Corina Moldovan (Cluj-Napoca)

 • Pătruţ-Nicolae Bănăduc (pr. prof. dr., Caransebeş), Experienţa carcerală (la Nicolae Steinhardt) ca fundament al unei trăiri paradoxale
 • Alina Bako (asist. univ. dr., Sibiu), Sacrul şi imaginarul politic. Romanul românesc postbelic
 • Haritina-Cristina Gaiţă (prof. dr., Timişoara), Ştefan Baciu, tel qu'en lui-même [chiar el însuşi]: ea, Mira – presentia in absentia [prezenţa şi în absenţă] şi bunul camarad, el otro que va contigo [celălalt care merge cu tine]
 • Corina Moldovan (lect. univ. dr., Cluj-Napoca), Résurrection. Imagination du temps dans la littérature française fin-de-siècle
 • Martha Melinda Samson (drd., Sibiu), Elementul religios în muzica românească postbelică între epurare şi reactivare
 • Adrian Cobuşteanu (drd. AC, La Laguna, Tenerife, Spania), Religious Identity in Lewis Grassic Gibbon’s Sunset Song & Liviu Rebreanu’s The Forest of the Hanged

17.00 – 19.30 (Atelierul 2: Bibliotecă). Moderatori: prof. univ. dr. Cornel Tatai-Baltă (Alba Iulia), lect. univ. dr. Carmen Brăgaru (Bucureşti)

 • Carmen Brăgaru (lect. univ. dr., Bucureşti), Aparenţă şi esenţă. Realitate şi interpretare. Glose la finalul piesei Unchiul Vanea de A. P. Cehov
 • Anca Elisabeta Tatay (dr., Cluj-Napoca), Cornel Tatai-Baltă (prof. univ. dr., Alba-Iulia), Cartea românească veche tipărită la Bucureşti (1582-1830). Repere generale
 • Rodica Pop (dr., Iaşi), Despre libertate şi suferinţă. O perspectivă teologică asupra personajelor feminine dostoievskiene
 • Anca Mihaela Sapovici (drd., asist. cerc., Bucureşti), Operele parenetice bizantine din perioada bizantină timpurie şi medie: retorică, ideologie, tematică
 • Ioana Andreea Mircea (drd., Sibiu), Literatura veche în istorii literare apărute după 1990

Sîmbătă, 8 noiembrie 2014

9.30 – 11.45 (Atelierul 1: Aulă). Moderatori: lect. univ. dr. Ariana Bălaşa (Craiova), dr./asist. cerc. Mimi-Carmina Cojocaru (Bucureşti)

 • Maria Racu (prof. dr., Victoria), Divinitatea - un simbol în ruină. O privire simbolică în lirica lui George Bacovia şi Ion Minulescu
 • Delia Cobuşteanu (prof. dr., Sibiu), Dramaturgia de expresie teologică a lui Ion Luca. O specială privire asupra dramelor Salba reginei, Femeia cezarului şi Năframa iubitei
 • Mimi-Carmina Cojocaru (dr., asist. cerc., Bucureşti), Din lumină, spre lumină, prin iubire - sau despre rostul existenţei în lirica lui Blaga şi Eminescu
 • Ariana Bălaşa (lect. univ. dr., Craiova), Dimensiunea religioasă a fantasticului românesc la Vasile Voiculescu şi Victor Papilian
 • Ioana Gabriela Matiu (dr., Sibiu), „Die Heilige Welt” sau „Lumea sfîntă” la Wolf von Aichelburg
 • Ion M. Tomuş (conf. univ. dr., Sibiu), Ipostaze ale sacrului în teatru absurdului

9.30 – 11.45 (Atelierul 2: Bibliotecă). Moderatori: conf. univ. dr. Gh. Colţun (Chişinău), lect. univ. dr. Ovidiu Matiu (Sibiu)

 • Anca Elena Costaru (prof. dr., Întorsura Buzăului), Eleona – Muntele Măslinilor.Pelerinaj în Ţara Sfîntă
 • Gheorghe Colţun (conf. univ. dr. hab., Chişinău), Lucian Blaga şi poezia de inspiraţie biblică
 • Gheorghe Manolache (prof. univ. dr., Sibiu), Poezia ca mîntuire prin jertfă benevolă. (Incursiune în imaginarul poetic al lui Şerban Chelariu)
 • Dumitru Toma (dr., Bucureşti), Răul cu origini transcendente în dramaturgia română postcomunistă
 • Ovidiu Matiu (lect. univ. dr., Sibiu), Romanul (post)apocaliptic american. Studiu de caz: Corman McCarthy

Sîmbătă, 8 noiembrie 2014 (Aula Facultăţii)

11.45 – 12.15: Pauză de cafea

12.15 – 13.00: Conferinţă în plen

 • Dr. Ian Browne (independent scholar, UK), Wittgenstein and Religious Discourse

13.00: Închiderea Conferinţei / Concluzii


pdfVersiunea pdf