Programul Ediţiei a V-a

Alocuţiuni şi comunicări în plen

Vineri, 9 noiembrie 2012 (Aula Magna „Mihai Eminescu” – ora 10.00)

 • Î.P.S. Teofan Savu, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei
 • P.S. Petru Gherghel, Episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi
 • Prof. univ. dr. Vasile Işan, Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Decanul Facultăţii de Litere
 • Acad. dr. Sabina Ispas, Director al Institutului de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu” al Academiei Române, Jertfa zidirii. O interpretare neconvenţională la legenda Meşterului Manole
 • Cerc. şt. dr. Costion Nicolescu, Muzeul Național al Ţăranului Român, Bucureşti, Întîlnirea cu Dumnezeu pe calea Poeziei

Traducerea textului sacru

Vineri, 9 noiembrie 2012 (Sala III.15). Moderatori: prof. univ. dr. Gheorghe Chivu (Bucureşti), prof. univ. dr. Alexandru Gafton (Iaşi)

15.00 – 16.45

 • Gheorghe Chivu (prof. univ. dr., Bucureşti), Textul religios, model în cultura religioasă veche
 • Eugenia Dima (cerc. şt. pr. I dr., Iaşi), Vechiul Testament în versiunea lui Daniil Panoneanu şi Biblia de la 1688
 • Traian Diaconescu (prof. univ. dr., Iaşi), titlu rezervat
 • Adrian Muraru (lect. univ. dr., Iaşi), 4 Macabei: povestea românească
 • Adina Chirilă (lect. univ. dr., Timişoara), Bogdan Ţâra (lect. univ. dr., Timişoara), Comparaţia, probleme de înţelegere şi de traducere a textului biblic
 • Roxana Vieru (asist. univ. dr., Iaşi), Cîteva elemente de provenienţă maghiară în Noul Testament de la Bălgrad

16.45 – 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 19.00

 • Ionela Ene (dr., Iaşi), Tradiţie şi înnoire în Liturghierul românesc
 • Cătălin Vatamanu (dr., Iaşi), Semnificaţii teologice ale termenilor ebraici privind actul educaţiei
 • Cezar Hîrlăuanu (asist. univ. dr. pr., Iaşi), Prieten sau iubit? O analiză terminologică a textului din Isaia 5, 1
 • Mădălina Ungureanu (cerc. şt. dr., Iaşi), Cartea prorocului Daniel în Vechiul Testament - versiunea Milescu şi în Biblia de la Bucureşti. Note de lectură
 • Maria Giosanu (dr., Mînăstirea Agapia), Manuscrisul 519 din Mînăstirea Agapia. Studiu filologic

Sîmbătă, 10 noiembrie 2012 (Sala III.15). Moderatori: lect. univ. dr. George Bogdan Ţâra (Timişoara), lect. univ. dr. Alexandru Mihăilă (Bucureşti)

10.00 – 12.30

 • Ioan Mihoc (lect. univ. dr., Reşita), Cuvintele Pneuma și sarx în vocabularul antropologic al Sf. Pavel: Semnificație și traducere
 • Octavian Gordon (lect. univ. dr., Bucureşti), Elemente de "canonizare" a limbajului bisericesc românesc. Note asupra unor traduceri patristice recente
 • Alexandru Mihăilă (lect. univ. dr., Bucureşti), Războiul sfînt în cartea Judecătorilor
 • Marian Vild (lect. univ. dr. pr., Bucureşti), Expresia aramaică Maranatha din I Cor 16:22: dificultăți de traducere și implicații teologice
 • Delia Petreanu (masterandă, Bucureşti), Evrei 11:17-19. Principii hermeneutice folosite de autorul Epistolei către Evrei în citări sau aluzii din Vechiul Testament
 • Cristian Ungureanu (drd., Iaşi), Despre Sfînta Treime în traducerile româneşti ale Paradisului dantesc

Retorica discursului religios

Vineri, 9 noiembrie 2012 (Seminarul „Al. Dima”). Moderatori: prof. univ. dr. Rodica Zafiu (Bucureşti), prof. univ. dr. Constantin Frâncu (Iaşi)

15.00 – 16.45

 • Ioan Dănilă (conf. univ. dr., Bacău), Norma lingvistică în discursul religios. Retorica smereniei
 • Maria Cătănescu (prof. univ. dr., Bucureşti), Variante ale descrierii tematice la cronicarii munteni. Lăcaşuri şi obiecte de cult
 • Constantin Frâncu (prof. univ. dr., Iaşi), Textele bisericeşti vechi din perspectivă diamesică
 • Mircea Ciubotaru (prof. univ. dr., Iaşi), Mitropolitul Iacov Putneanul – vocaţie monahală, operă socială şi moştenire culturală
 • Carmen Dura (dr., Iaşi), Limbaj şi metalimbaj în predicile lui IPS Bartolomeu Anania
 • Valentin Trifescu (drd., Cluj-Napoca), Campanila şi semnificaţiile ei regionaliste

16.45 – 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 19.00

 • Rodica Pop (dr., Iaşi), (De)Semne cu filosofi şi sfinţi. De ce apare Platon pe zidurile bisericilor ortodoxe?
 • Ionuţ Constantin Mihai (drd., Iaşi), Autobiografia ca discurs protreptic în Oratio panegyrica in Origenem
 • Marian Octavian Duminică (pr., Piteşti), Discursul de amvon - mijloc de comunicare publică
 • Daniel Oprescu (prof. dr. pr., Piteşti), O direcţie a polemicii Blaga /Stăniloae: Dogma şi dorinţa de exprimare a misterului
 • Elena-Denisa Dobrescu (drd., Constanţa), Logica procesului instructiv-educativ în opera hrisostomică
 • Florin Ţuscanu (dr. pr., Roman), Legăturile cu blestem ale ctitorilor
 • Sorin Guia (lect. univ. dr., Iaşi), Discursul mitropolitului Bartolomeu Anania la hramul mînăstirii Nicula
 • Viorella Manolache (cerc. şt. dr., Bucureşti), Religiozitatea paralelă: o realitateinterval a experienţei participatorii
 • Ilie Moisuc (asist. univ. dr., Iaşi), Ethos discursiv şi jocurile distanţei. Note despre specificul comunicării ucenic-părinte duhovnicesc

Sîmbătă, 10 noiembrie 2012 (Amf. III.11). Moderatori: prof. univ. dr. Maria Cătănescu (Bucureşti), lect. univ. dr. Adina Chirilă (Timişoara)

10.00 – 13.00

 • Marius Gabriel Enacache (drd., Iaşi), Retorica preotului Samuil Clain de Sad în necrologuri
 • Ovidiu Adrian Enacache (drd., Iaşi), Strategii argumentative în Cuvînt de îngropare vechiului Ştefan voevod, domnul Moldovei, ce s'a numit «mare» pentru marile vrednicii şi vitejii ale sale
 • Elena Chiaburu (dr., Iaşi), Un episod insuficient lămurit din istoria tiparului românesc: cazul Stoica Iacovici - abordare din perspectiva dreptului canonic
 • Ioan Milică (lect. univ. dr., Iaşi), Imaginarul creştin în denumirile populare româneşti de plante
 • Isai Mihai Daniel (drd., Iaşi), Două paliere distincte de abordare a gnosticismului: literatura și teologia
 • Carmen Bolocan (conf. univ. dr., Iaşi), Preotul şi dascălul în viziunea lui Simion Mehedinţi
 • Ilie Melniciuc (lect. univ. dr. pr., Iaşi ), Intertextualitatea biblică în Comentariul la Evanghelia după Luca al Sf. Ambrozie al Milanului
 • Roxana Patraş(lect. univ. dr., Iaşi), Elemente de discurs religios în oratoria politică românească (1848-1877)

Literatura şi sacrul

Vineri, 9 noiembrie 2012 (Amf. III.12). Moderatori: prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu (Iași), prof. univ. dr. Gheorghe Manolache (Sibiu)

14.30 – 16.45

 • Gheorghe Colţun (prof. univ. dr., Chişinău), Motive de inspiraţie biblică în poezia lui T. Arghezi
 • Monica Oancă (lect. univ. dr., Bucuresti), Rediscovering Evelyn Waugh’s Helena: an Orthodox Approach
 • Dragoş Cojocaru (conf. univ. dr., Iaşi), Bigot şi libertin în opera Tosca de Giacomo Puccini
 • Carmen Angela Bragaru (cerc. şt. dr., Bucureşti), Codul religios în romanul “Aşteptînd ceasul de apoi” de Dinu Pillat
 • Haritina-Cristina Gaiţă (drd., Timişoara), La confesión en la obra literaria de Ştefan Baciu y Ioan Pintea
 • Gheorghe Manolache (prof. univ. dr., Sibiu), Disputa egregorului românesc al anilor '30
 • Antonio Patraş (conf. univ. dr., Iaşi), Melodrama şi spiritul modernităţii
 • Tereza Niţişor (asist. univ. dr., Iaşi), Poezia ca "substitut al religiei": Wallace Stevens şi "ficţiunea supremă"
 • Daniela Marilena Duminică (drd., Piteşti), Viaţă şi eschaton în poemul „Viaţa lumii”

16.45 – 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 19.30

 • Lăcrămioara Petrescu (prof. univ. dr., Iaşi), titlu rezervat
 • Constantin Dram (prof. univ. dr., Iaşi), Preoţi, călugări, dascăli la Sadoveanu
 • Ana Ghilaş, (conf. univ. dr., Chişinău), Aspecte ale relaţiei sacru-profan în proza postbelică
 • Dumitrina Gazzi (prof., Iaşi), Seul Dieu a le droit de me réveiller
 • Nicoleta-Ginevra Baciu (drd., Iaşi), Drumul ca metaforă a gramaticii sacre în Autobiografia lui Paisie Velicikovski
 • Ovidiu Matiu (dr., Sibiu), Romanul (post)apocaliptic American. Studiu de caz: Drumul de Cormac McCarthy
 • Mircea Păduraru (asist. univ. dr., Iaşi), Bogdan Popescu şi diavolul
 • Mihaela Grădinariu (prof., Suceava), Jurnalul lui Alice Botez - pelerinaj al singurătăţii
 • Petronela-Gabriela Ţebrean (drd., Iaşi), Poezia – cadru al sfîşierii interioare

Sîmbătă, 10 noiembrie 2012 (Amf. III.12). Moderatori: prof. univ. dr. Petru Pistol (Pitești), lect. univ. dr. Doris Mironescu (Iaşi)

9.30 – 11.00

 • Petru Pistol (prof. univ. dr., Piteşti), Epitoma lactanţiană a Instituţiilor divine - aceeaşi altă carte
 • Doris Mironescu (lect. univ. dr., Iaşi), „Dumnezeul nostru: umbră”: Reprezentări ale transcendenţei la Eminescu
 • Emanuela Ilie (lect. univ. dr., Iaşi), Cum să transformi un „adjectiv” într-un sfînt
 • Bogdan Anistoroaei (prof., Iaşi), Elemente de asceză şi mistică în pozia religioasă românească (V. Voiculescu, Ioan Alexandru, Daniel Turcea)
 • Elena Vieru (drd., Suceava), Funcţia limbajului religios în epica lui Vasile Voiculescu
 • Ioana-Tatiana Ciocan (drd., Sibiu), Termenii religioşi în comedia ultimelor decenii

11.00 – 13.00

 • Andreea Mironescu (dr., Iaşi), Paul Zarifopol şi „noutatea” etică a creştinismului
 • Carmen Potlog (prof., Suceava), Octavian Goga. Mesianismul liric
 • Livia Iacob (lect. univ. dr., Iaşi), Experienţa sacrului în poemele mistice ale Terezei de Avila
 • Mihaela Bacali (drd., Bucureşti), Prietenia L. Blaga - N. Crainic proiectată pe fundalul revistei “Gîndirea”
 • Cristina Elena Purcaru (drd., Iaşi), Implicaţii terminologice ale traducerii Psalmilor lui Dosoftei
 • Elena Lăcrămioara Isai (drd., Iaşi), Blestor cetate cainică. Timpul şi spaţiul între memorie şi uitare - Petrecerea timpului, Michel Butor
 • Delia Cobuşteanu (drd., Sibiu), Dramaturgia de expresie teologică a lui Ion Luca
 • Dorin Ştefănescu (conf. univ. dr., Tîrgu Mureş), La découverte incarnée. Dire poétique et inter-dit divin
 • Lucreţia Vasilescu (prof. univ. dr., Bucureşti), Din spiritualitatea pustiei: amma, îndrumător duhovnicesc
pdfVersiunea pdf