Programul Ediţiei a IV-a

Alocuţiuni şi comunicări în plen

Joi, 10 noiembrie 2011 (Aula Magna „Mihai Eminescu”, 17.00 – 19.00)

 • Î.P.S. Teofan Savu, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei
 • P.S. Petru Gherghel, Episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi
 • Prof. univ. dr. Vasile Işan, Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ. dr. Ştefan Avădanei, Decanul Facultăţii de Litere
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu (Academia Română, Universitatea din Bucureşti), Scrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneşti

Vineri, 11 noiembrie 2011 (Sala Senatului, 10.00 – 12.00). Moderator: prof. univ. dr. Alexandru Gafton (Iaşi)

 • Prof. univ. dr. Petru Pistol (Universitatea din Piteşti), Ipostaziere în sacru ori profan a cîntecului sirenelor
 • Lect. univ. dr. George Ardeleanu (Universitatea din Bucureşti), Ortodoxie şi aggiornamento. Predicile lui N. Steinhardt
 • Prof. univ. dr. Alexandru Gafton (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi), titlu rezervat
 • Lansarea volumului omagial Vasile D. Ţâra

Traducerea textului sacru

Vineri, 11 noiembrie 2011 (Seminarul „G. Ivănescu”). Moderatori: prof. univ. dr. Gheorghe Chivu (Bucureşti), prof. univ. dr. Alexandru Gafton (Iaşi)

15.00 – 16.00

 • Ovidiu Pop-Brâncuş (conf. univ. dr., Bucureşti), Cuvinte despre Botezul celor căzuţi (eretici şi schismatici) în epistolografia Sfîntului Ciprian de Cartagina
 • Luminiţa Cărăuşu (prof. univ. dr., Iaşi), Un aspect al morfologiei textelor religioase din secolul al XVI-lea: verbul (structuri analitice la nivel de flexiune)
 • Eugenia Dima (cerc. şt. pr. I dr., Iaşi), Stabilirea trăsăturilor lingvistice ale traducerilor româneşti efectuate de Spătarul Nicolae (Milescu). Chestiuni metodologice

16.00 – 16.45

 • Adina Chirilă (lect. univ. dr., Timişoara), George Bogdan Ţâra (lect. univ. dr., Timişoara), Despre tehnica citării în textul Evangheliilor şi reflectarea ei în traducerile biblice româneşti
 • Octavian Gordon (lect. univ. dr., Bucureşti), Bucură-te, cea plină de daruri! Note traductologice pe marginea epitetului mariologic κεχαριτωμένη
 • Alexandru Mihăilă (lect. univ. dr., Bucureşti), „Străinul… să fie ca şi băştinaşul”. Includere şi excludere din comunitatea religioasă în Yehud

16.45 – 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 18.30

 • Constantin Frâncu (prof. univ. dr., Iaşi), Textul Cazaniei lui Varlaam ca bază pentru Cazaniile din sec. al XVII-lea şi al XVIII-lea
 • Traian Diaconescu (prof. univ. dr., Iaşi), Ambiguitate semantică şi versiuni teologice (Lc. 2, 14)
 • Cristinel Munteanu (lect. univ. dr., Brăila), Problema sinonimiei în textele religioase (o evaluare critică a unor cercetări de lingvistică românească din anii ’60)

Sîmbătă, 12 noiembrie 2011 (Seminarul „G. Ivănescu”). Moderatori: prof. univ. dr. Constantin Frâncu (Iaşi), lect. univ. dr. George Bogdan Ţâra (Timişoara)

10.00 – 12.00

 • Doina Filimon Doroftei (cerc. şt. dr., Bucureşti), Denumirea bisericii ca edificiu în inscripţiile transilvănene în limba latină din secolele al XIII-lea – al XIX-lea
 • Roxana Vieru (asist. univ. dr., Iaşi), Elemente lexicale slave în Evanghelia lui Antim Ivireanul din 1697
 • Mădălina Ungureanu (dr., Iaşi), Două fragmente din Lexiconul lui Suidas, în Parimiile lui Dosoftei
 • Cristian Ungureanu (drd., Iaşi), Rugăciunea Sfîntului Bernard de Clairvaux din Cîntul XXXIII al Paradisului lui Dante, reflectată în traducerile româneşti
 • Adrian Cobuşteanu (drd., univ. La Laguna, Tenerife), The name of Christ in the Bible
 • Maria Giosanu (dr., Mînăstirea Agapia), Manuscrisul nr. 3206 - Sfătuiri ale Părintelui nostru, stareţului Paisie, din Biblioteca mînăstirii Agapia (studiu filologic)

Retorica discursului religios

Vineri, 11 noiembrie 2011 (Seminarul „Al. Dima”). Moderatori: prof. univ. dr. pr. Ioan C. Teşu (Iaşi), prof. univ. dr. Pavel Puşcaş (Cluj)

15.00 – 16.00

 • Ioan C. Teşu (prof. univ. dr. pr., Iaşi), „Liturghia cuvintelor” în altarul minţii şi pe sanctuarul inimii
 • Miron Erdei (conf. univ. dr. pr., Oradea), Cuvîntul – mijloc de comunicare al mesajului divino-uman
 • Adina Elena Coclici (Telescu) (drd., Suceava), O perspectivă semiotică asupra parabolei biblice

16.00 – 16.45

 • Paul Cezar Hârlăoanu (asist. univ. drd. pr., Iaşi), Semnificaţia unirii dintre soţi în lumina textului din Facere 2,24
 • Constantin-Ionuţ Mihai (master, Iaşi), Acta apostolorum 20, 18-38 - o analiză din perspectiva discursului antic cu rol consolator

16.45 – 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 18.00

 • Pavel Puşcaş(prof. univ. dr., Cluj), Text, pretext şi context în muzica religioasă
 • Valentin Trifescu (drd., Cluj), Prime sinteze privind arta religioasă a românilor ardeleni. Coriolan Petranu şi Virgil Vătăşianu
 • Daniel Oprescu (pr. drd., Piteşti), Disputa Blaga – Stăniloae aşa cum este evocată în presa vremii
 • Maria Yvonne Băncilă (asist. univ. dr., Bucureşti), The Journey and Pilgrimage Metaphors in the Hymns of John Wesley, Isaac Watts, and John Newton

18.00 – 18.45

 • George Bondor (lect. univ. dr., Iaşi), Text şi (re)interpretare. Hermeneutica biblică a lui Paul Ricoeur
 • François Bréda (lect. univ. dr., Cluj), Cercetare în Cer: Concertul Ceresc. Concepţia muzicală a Cerului creştin în gîndirea Sfîntului Ioan Gură de Aur
 • Adriana-Maria Robu (drd., Iaşi), Discursul religios catolic între funcţia criptică şi funcţia metalingvistică. Abordare din perspectiva lingvisticii coşeriene a textului
 • Sorin Guia (lect. univ. dr., Iaşi), Structuri argumentative în discursul religios din Bucovina

Sîmbătă, 12 noiembrie 2011 (Seminarul „Al. Dima”). Moderatori: lect. univ. dr. Adina Chirilă (Timişoara), lect. univ. dr. George Bondor (Iaşi)

10.00 – 11.00

 • Vasile Ţâra (prof. univ. dr., Timişoara), Discursul funerar în omiletica lui S. Micu
 • Viorella Manolache (cerc. şt. dr., Bucureşti), Sub semnul sfîrşitului istoriei. Profeţii posthistorice
 • Ionele Ene (dr., Iaşi), Pedeapsa spirituală în Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi
 • Alina Birzache (asist. univ. drd., Bucureşti / Edinburgh), The Fool for Christ: A Journey from St Paul to Pavel Lungin

11.00 – 12.00

 • Elena Chiaburu (dr., Iaşi), Influenţa dreptului bisericesc asupra istoriei cărţii
 • Carmen Dura (dr., Iaşi), Retorica discursului religios la IPS Bartolomeu Anania
 • Irina Ştefania Vaida, Delia Ambrosie, Andreea Cristiana Luca (master, Iaşi), Valori imprecative în psalmi (?)
 • Dana-Luminiţa Teleoacă (cerc. şt. dr., Bucureşti), Ars poetica: text şi metatext în scrierea psalmică

12.00 – 12.45

 • Rodica Pop (dr., Iaşi), Nekrotes şi thanatos. Consideraţii privind terminologia şi sensul morţii în creştinism
 • Gruia Zamfirescu (asist. univ. drd. pr., Bucureşti), Predica – cîteva precizări canonice
 • Ioan Milică (lect. univ. dr., Iaşi), Proverbele româneşti despre cruce
 • Carmen Bolocan (conf. univ. dr., Iaşi), „Rugul Aprins” sau renaşterea spirituală a poporului român
 • Ciprian Dumitraş (drd., Bucureşti), Particularităţi configurative ale discursului religios în calitate de obiectivare social–discursivă a religiosului

Literatura şi sacrul

Vineri, 11 noiembrie 2011 (Amf. III.11). Moderatori: prof. univ. dr. Gheorghe Manolache (Sibiu), lect. univ. dr. George Ardeleanu (Bucureşti)

15.00 – 16.00

 • Constantin Dram (prof. univ. dr., Iaşi), Diavoliada în alb şi roşu la Bulgakov
 • Gheorghe Manolache (prof. univ. dr., Sibiu), Nostalgia evangheliilor în proza optzecistului George Cuşnarencu
 • Emanuela Ilie (lect. univ. dr., Iaşi), Preoţi scriitori în bolgiile închisorilor comuniste
 • Mircea Păduraru (prep. drd., Iaşi), Agîrbiceanu şi diavolul

16.00 – 16.45

 • Ioana Matiu (dr., Sibiu), Expresii ale religiosului în poezia lui Wolf von Aichelburg
 • Iulia Andreea Milică (lect. univ. dr., Iaşi), Regalitate şi sacralitate în piesele istorice ale lui William Shakespeare
 • Ovidiu Matiu (dr., Sibiu), The American Novel of the Late Twentieth Century and Religion

16.45 – 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 18.00

 • Claudia Ciobanu (dr., Iaşi), Viziune teandrică în lirica lui Nichifor Crainic
 • Lucreţia Vasilescu (prof. univ. dr., Bucureşti), Le Pré Spirituel – parole d’édification
 • Loredana Opăriuc (prep. univ. drd., Iaşi), Reprezentări ale sacrului în trei romane ale anului 2010
 • Dragoş Cojocaru (conf. univ. dr., Iaşi), Profesiuni de credinţă negative în melodrama verdiană

18.00 – 19.00

 • Daniela Doboş (conf. univ. dr., Iaşi), Religia reflectată prin prisma scriitoarelor afro-americane. Cazul Mayei Angelou şi al volumului autobiografic I Know Why the Caged Bird Sings
 • Ioana-Tatiana Ciocan (drd., Sibiu), Imaginea sacrului în comedia contemporană
 • Delia Cobuşteanu (drd., Sibiu), Frumosul moral ca epifanie cotidiană a divinului. O specială privire asupra eseului Viaţa integrală de Ion Luca
 • Eugenia Zgreabăn (drd., Piteşti), Mircea Eliade – toposuri exemplare
 • Petru Ursache (prof. univ. dr., Iaşi), Iisus în celulă

Sîmbătă, 12 noiembrie 2011 (Amf. III.12). Moderatori: prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu (Iaşi), conf. univ. dr. Antonio Patraş (Iaşi)

9.00 – 10.00

 • Antonio Patraş (conf. univ. dr., Iaşi), E. Lovinescu. Imperativul moral şi capcanele obiectivităţii
 • Cristiana Bucur (drd., Sibiu), O perspectivă religioasă a utopiei
 • Monica Oancă (asist. univ., Bucureşti), Discourse on Pilgrimage in Geoffrey Chaucer’s Canterbury Tales and Margery Kempe’s The Book of Margery Kempe
 • Carmen-Mihaela Potlog (prof., Suceava), Pe culmile disperării la... Vasile Voiculescu

10.00 – 11.00

 • Roxana Patraş (lect. univ. drd., Iaşi), Catolicism versus protestantism în dramele istorice ale lui Charles Algernon Swinburne
 • Cristina-Elena Purcaru (drd., Iaşi), Situaţii arhetipale ale omului în faţa divinităţii în Psalmii lui Tudor Arghezi şi Ştefan Augustin Doinaş
 • Evagrina Dîrţu (drd., Iaşi), Realism magic şi democraţia sacrului
 • Mihaela Bacali (drd., Bucureşti), Lucian Blaga – dimensiunea mitică şi cea mistică

11.00 – 12.45

 • Carmen-Angela Bragaru (cerc. şt. dr., Bucureşti), Ion Pillat, poet religios?
 • Mădălina Toader (asist. univ. dr., Bucureşti), Le parcours spirituel dans l’œuvre de Georges Bernanos
 • Petronela-Gabriela Ţebrean (drd., Iaşi), Exegeza Apocalipsei şi descoperirea „numelui inefabil”
 • Briena Stoica (drd., Sibiu), Ancorarea în lumi alternative în memoriile feminine ale detenţiei comuniste
 • Ilie Moisuc (prep. dr., Iaşi), Retorică şi comuniune în Scrisorile duhovniceşti ale lui Varsanufie şi Ioan
pdfVersiunea pdf