Programul Ediţiei a III-a

Alocuţiuni şi comunicări în plen

Vineri, 12 noiembrie 2010 (Aula Magna „Mihai Eminescu”, 10.00 – 12.30)

 • Î.P.S. Teofan Savu, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei
 • P.S. Petru Gherghel, Episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi
 • Prof. univ. dr. Vasile Işan, Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ. dr. Ştefan Avădanei, Decanul Facultăţii de Litere
 • Acad. Răzvan Teodorescu, Text şi imagine în vechea civilizaţie a românilor
 • Prof. univ. dr. pr. Vasile Mihoc, Logos, Scriptură şi vindecarea cuvîntului

Traducerea textului sacru

Vineri, 12 noiembrie 2010 (Seminarul „G. Ivănescu”). Moderatori: prof. univ. dr. Gheorghe Chivu (Bucureşti), lect. univ. dr. George Bogdan Ţâra (Timişoara)

15.00 - 16.00

 • Petru Pistol (prof. univ. dr., Piteşti), Gesticulaţia traducerii - între "ascultare" şi creativitate
 • Gheorghe Chivu (prof. univ. dr., m.c. al Academiei Române, Bucureşti), De la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra limbajului figurativ din textele vechi româneşti
 • Octavian Gordon (lect. univ. dr., Bucureşti), Metodologia traducerii textelor patristice în limba română

16.00 - 16.45

 • Maria Stanciu Istrate (cerc. şt. dr., Bucureşti), Compuse inedite pentru denumirea atributelor divinităţii în vechea română literară
 • Sabina Savu-Rotenstein (dr., Iaşi), Cercetări asupra modernizării onomasticii biblice româneşti

16.45 - 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 18.50

 • Adina Chirilă (lect. univ. dr., Timişoara), George Bogdan Ţâra (lect. univ. dr., Timişoara), Constrîngeri şi opţiuni lexico-semantice în traducerile textului biblic
 • Dionisie Constantin Pîrvuloiu (dr., Bucureşti), Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan. Observaţii critice privind traducerea românească
 • Iosif Cămară (drd., Iaşi), Singularul cer în cele mai vechi versiuni româneşti ale oraţiei dominicale
 • Creţu Cristina (drd., Iaşi), Aspecte ale formării cuvintelor în Cazaniile lui Ilie Miniat, 1742
 • Vasile Gavrilă (pr. dr., Bucureşti), Traducerea Dumnezeieştii Liturghii în limba română – eveniment cultural şi spiritual

Sîmbătă, 13 noiembrie 2010 (Seminarul „G. Ivănescu”). Moderatori: conf. univ. dr. Felicia Dumas (Iaşi), lect. univ. dr. Mihaela Lupu (Iaşi)

9.00 – 10.00

 • Mihaela Lupu (lect. univ. dr., Iaşi), Terminologia religioasă ortodoxă în limbile română şi franceză
 • Felicia Dumas (conf. univ. dr., Iaşi), Exploatarea corpusului de limbă franceză pentru redactarea dicţionarului bilingv român-francez de termeni religioşi ortodocşi
 • Mădălina Andronic-Ungureanu (drd., Iaşi), Asupra unor modalităţi de traducere, la Dosoftei

10.00 - 11.45

 • Luminiţa Cărăuşu (prof. univ. dr., Iaşi), Un aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: predicatul complex cu operator modal şi aspectual
 • Chiaburu Elena (dr. Iaşi), Inscripţiile de pe pietrele de mormînt din Moldova - sursă de informaţii istorice
 • Rodica Pop (dr., Iaşi), Întîlnirea filosofiei clasice cu teologia. Problema redimensionării termenilor: prosopon - hypostas, philia - agape
 • Elena Spiridon (drd., Iaşi), Elemente de gîndire teoretică regăsite în prefeţele textelor traduse sau editate de mitropolitul Veniamin Costache. Problematica traductologică
 • Ionela Ene (drd. Iaşi), Termeni religioşi de origine grecească în Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi
 • Constantin Onu (pr. conf. univ. dr., Piteşti), Mărturisirea de credinţă tradusă în limbajul mimico-gestual liturgic românesc
 • Laurenţiu Alexandru Cohal (drd., Pavia), Modalităţi ale exprimării pasivului în vechile traduceri româneşti. Analiză asupra Codicelui Bratul

Retorica discursului religios

Vineri, 12 noiembrie 2010 (Seminarul „Al. Dima”). Moderatori: prof. univ. dr. Maria Cvasnîi Cătănescu (Bucureşti), conf. univ. dr. Silvia Grossu (Chişinău)

15.00 - 16.00

 • Lucian Farcaş (pr. lect. univ. dr., Iaşi), Critica socială în limbajul prophetic
 • Vasile D. Ţâra (prof. univ. dr., Timişoara), Tradiţie şi inovaţie în discursul religios al teologilor Şcolii Ardelene
 • Maria Cvasnâi-Cătănescu (prof. univ. dr., Bucureşti), Varlaam - retorica amplificării în Răspunsul împotriva Catihismusului Calvinesc

16.00 – 16.45

 • Traian Diaconescu (prof. univ. dr., Iaşi), Structura retorică şi strategia argumentativă în Didahiile lui Antim Ivireanul
 • Silvia Grossu (conf. univ. dr., Chişinău), Dimensiunea cultural-naţională a activităţii ecleziastice a Mitropolitului Gurie al Basarabiei / Mitropolitul Gurie al Basarabiei - oratoria de amvon

16.45 - 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 18.45

 • Cristinel Munteanu (lect. univ. dr., Brăila), Ipostaza de homo scientificus religiosus a lui Eugeniu Coşeriu reflectată în cercetări lingvistico-filologice
 • Daniela Doboş (conf. univ. dr., Iaşi), Creştinism şi teoria limbajului în opera lingvistului american Kenneth L. Pike
 • Yolanda Constantinescu (drd., Bucureşti), Semnificaţie şi acţiune în realitatea personală supremă
 • Maria-Mihaela Dărescu (drd., Iaşi), Deixis-ul personal, temporal şi spaţial în discursul religios din cadrul cultului ortodox
 • Valentin Trifescu (drd., Cluj), Mesajul bisericilor cneziale din Ribiţa şi Crişcior
 • Ioana-Tatiana Ciocan (drd., Sibiu), Picu Pătruţ şi transpunerea textului sacru în formă miniaturală şi poetică

Sîmbătă, 13 noiembrie 2010 (Seminarul „Al. Dima”). Moderatori: prof. univ. dr. Laura Bădescu (Piteşti), drd. Sorin Semeniuc (Iaşi)

9.00 - 10.00

 • Ştefan Afloroaei (prof. univ. dr., Iaşi), Despre pregătirea în vederea lecturii unei pagini de teologie
 • Constantin Răchită (drd., Iaşi), Hieronymus narrator. Structură, argumentare şi mesaj în Epistola I către Innocentius
 • Laura Bădescu (prof. univ. dr., Piteşti), Cărţile de blestem ale lumii vechi româneşti - între cutumă ecleziastică şi drept canonic

10.00 – 11.00

 • Daniel Oprescu (pr. prof. drd., Piteşti), Treime sau Logos la stejarul Mamvri? O cercetare istorico-dogmatică
 • Sorin Semeniuc (drd., Iaşi), Dumnezeu în discursul preşedintelui României, Traian Băsescu
 • Andreea Răşcanu (mast., Iaşi), Citatul ca tehnică persuasivă în predica părintelui Cleopa

11.00 – 12.45

 • Ilie Melniciuc – Puică (pr. lect. univ. dr., Iaşi), Paradoxurile parabolei iconomului necredincios (Lc 16,1-8)
 • Florentina Popa (lect. univ. dr., Iaşi), Retorica discursului religios şi comunicarea on-line
 • Daniela Răducănescu (drd., Iaşi), Discursul religios – Discurs specializat
 • Daniel Camară (pr. drd. Sibiu), Sărbătoarea Cincizecimii - modelul înălţării de la discursul religios la cuvîntarea de Dumnezeu
 • Isai Mihai Daniel (drd. Iaşi), De la Sf. Tradiţie la conceptul ‘tradiţie’: sursa unor retorici diferite
 • Petronela Savin (asist. dr. Bacău), Imagini alimentare în structuri frazeologice avînd corespondenţă biblică

Literatura şi sacrul

Vineri, 12 noiembrie 2010 (Amf. III.12). Moderatori: acad. Sabina Ispas (Bucureşti), lect. univ. drd. Alexandra Săraru (Bucureşti)

15.00 - 16.00

 • Muguraş Constantinescu (prof. univ. dr., Suceava), Problemes de traduction du langage religieux du roman Le Cure de Tours, de Balzac
 • Sabina Ispas (acad. dr., Bucureşti), Ipostaze ale vegetalului în spiritualitatea românească
 • Doina Filimon Doroftei (cerc. şt. dr., Bucureşti), Valenţe biblice ale simbolului rouăi în folclorul românesc

16.00 – 16.45

 • Ţiţei Alina (asist. univ. drd., Iaşi), Ţapul işpăşitor: ecouri şi interpretări ale ritualului biblic în romanul Sărbătoarea Ţapului de Mario Vargas Llosa
 • Isai Elena Lăcrămioara (drd., Iaşi), O perspectivă comparativă asupra relaţiei mitului cu literatura
 • Emanuela Ilie (lect. univ. dr., Iaşi), Călugăriţe pe schiuri şi alte revelaţii poetice

16.45 - 17.00: Pauză de cafea

17.00 – 18.45

 • Alexandra Săraru (lect. univ. drd., Bucureşti), Vieţile sfinţilor în imaginarul popular românesc. Studiu de caz
 • Claudia Ciobanu (dr., Iaşi), Imaginea crucii în poeziile lui Radu Gyr
 • Lavinia Bănică (conf. univ. dr., Piteşti), Toposuri medievale în lumea literelor româneşti între secolele XVII- XVIII
 • Carmen Potlog (prof., Suceava), Poetica sacrului la Lucian Blaga
 • Dragoş Zetu (asist. univ. dr., Iaşi ), Fundamentele creştine ale religiei civile americane
 • Karácsonyi Zsolt (dr., Cluj), Traducerea ca transpunere

Sîmbătă, 13 noiembrie 2010 (Amf. III.12). Moderatori: prof. univ. dr. Gheorghe Manolache (Sibiu), conf. univ. dr. Antonio Patraş (Iaşi)

9.00 - 10.00

 • Lucia Afloroaei (prof., Iaşi), Reprezentarea sacrului în folclorul religios românesc
 • Gheorghe Manolache (prof. univ, dr., Sibiu), Dubla apetenţă în poezia lui Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi
 • Antonio Patraş (conf. univ. dr., Iaşi), Sufletul nu cunoaşte distanţele. Pagini din arhiva Ion Pillat

10.00 – 13.15

 • Lucreţia Vasilescu (prof. univ.dr., Bucureşti), Histoire Lausiaque, echelle vers la perfection
 • Loredana Opăriuc (prep. univ. drd., Iaşi), Dinu Pillat - portret de scriitor creştin
 • Carmen Bolocan (lect. univ. dr., Iaşi), Le journal du bonheur (Jurnalul fericirii) hypothese de la perfection chretienne
 • Roxana Patraş (drd., Iaşi), Swinburne şi idolii forului. Cîteva ipostaze ale revoltei
 • Diana Cuşmerenco (drd., Iaşi), Credinţa ca salvare ontologică în romanele lui Dostoievski
 • Marina Vraciu (lect. univ. dr., Iaşi), Merişor Dominte (lect. univ. dr., Iaşi), Stelian Onică (lect. univ. dr., Iaşi), Să vezi invizibilul, ori Despre spiritual în artă
 • Florin Ţupu (drd., Iaşi), Aspecte ale teologiei, ca interfaţă între religie şi literatură, în spaţiul românesc postbelic
 • Viorella Manolache (cerc. şt. dr., Bucureşti), Între secularizare şi istoria emoţiilor: religia trans
 • Dana Nica (lect. univ. dr., Iaşi), Retorica profetică în Provincialele lui Pascal
 • Anca-Narcisa Leizeriuc (drd., Iaşi), Nevoia de fantastic sau re-cunoaşterea sacrului la Mircea Eliade
 • Constantin Dram (prof. univ. dr., Iaşi), Diavolul şi bunul bolşevic. Judecata de la Moscova
 • Ovidiu Pop-Brâncuş (conf. univ. dr., Bucureşti), Sfîntul Vasile cel Mare şi revalorizarea literaturii antichităţii păgîne - Omilia Către tineri
pdfVersiunea pdf