O reuniune ştiinţifică tradiţională

Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, manifestare ştiinţifică organizată, sub coordonarea prof. dr. Alexandru Gafton, de către un colectiv din cadrul Catedrei de Limbă română şi lingvistică generală din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a devenit deja, prin lucrările desfăşurate în 12 şi 13 noiembrie curent, o reuniune ştiinţifică tradiţională. Prima întîlnire, din 5 şi 6 decembrie 2008, urmată de ediţia a doua, din 13 şi 14 noiembrie 2009, şi de recenta reuniune ştiinţifică, cea mai cuprinzătoare dintre toate, ca număr de participanţi, dovedeşte încă o dată că Iaşiul este deopotrivă o capitală culturală şi ştiinţifică, în care - fapt foarte important - cercetarea filologică a vechii noastre culturi scrise se întîlneşte şi se completează cu investigaţia teologică.

Şedinţa plenară, desfăşurată, în deschiderea Conferinţei, sub conducerea Rectorului Universităţii ieşene, prof. univ. dr. Vasile Işan, a reunit, ca şi în anii precedenţi, intervenţii ale unor personalităţi de prim rang ale vieţii teologice şi ştiinţifice româneşti: I.P.S. Teofan Savu, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, P.S. Petru Gherghel, Episcop al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi, acad. Răzvan Theodorescu, prof. univ. dr. Pr. Vasile Mihoc.

Lucrările reuniunii, susţinute de cadre universitare şi de cercetători ştiinţifici de prestigiu din Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Piteşti, Sibiu, Suceava, Bacău sau Cluj, în cadrul a trei secţiuni (Traducerea textului sacru, Retorica, semnificaţia şi funcţiile discursului religios, respectiv Literatura şi sacrul), argumentează utilitatea investigării textului religios din perspective diverse (lingvistică şi filologie, teologie şi filosofie, istorie şi artă) şi probează transformarea Conferinţei într-un spaţiu al comunicării eficiente între specialişti de formaţie şi cu preocupări dintre cele mai diferite. Chestiuni diverse privind forma, traducerea, interpretarea şi difuzarea textului religios au fost abordate de asemenea de către feţe bisericeşti aparţinînd celor două mari confesiuni creştine, ortodoxă şi catolică, ce se ilustrează în mediul universitar ieşean.

Prin participarea la lucrări a unor reprezentanţi ai marilor centre universitare din ţară, a numeroşi cercetători din domeniile filologic şi teologic, s-a asigurat, ca şi în anii precedenţi, un schimb de informaţii şi de idei între specialiştii interesaţi deopotrivă de fenomenul religios şi de expresia lui lingvistică sau literară, iar prin alăturarea unor categorii diverse de specialişti cu doctoranzi şi masteranzi, Conferinţa s-a transformat din nou într-o şcoală, menită să promoveze şi să susţină cercetarea scrierilor cu conţinut religios, traduse, prelucrate sau redactate în decursul timpului în limba română.

Onorantul patronaj al înalţilor ierarhi ai Mitropoliei Moldovei şi a Bucovinei şi Diecezei Romano-Catolică de Iaşi, I.P.S., Teofan Savu, şi P.S. Petru Gherghel, precum şi participarea la lucrări a unor reprezentanţi ai învăţămîntului universitar ortodox şi catolic au asigurat ţinuta dogmatică a dezbaterilor. Componenţa comitetului ştiinţific al Conferinţei, format din cadre universitare şi cercetători de prestigiu din Iaşi, Bucureşti sau Timişoara, ca şi din distinşi cunoscători ai fenomenului cultural românesc care lucrează în străinătate (la Viena şi Jena) oferă garanţia selectării pentru susţinere publică a unor lucrări valide din punct de vedere ştiinţific, ce promovează constant idei şi soluţii originale.

Excelenta organizare a reuniunii şi ţinuta ştiinţifică a celor două volume cuprinzînd studiile prezentate în ediţiile precedente (publicate la Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, în 2008 şi 2009) probează deopotrivă profesionalismul şi dăruirea organizatorilor Conferinţei, prof. dr. Alexandru Gafton, lect. dr. Sorin Guia şi lect. dr. Ioan Milică.

Prof. univ. dr. Gh. Chivu
Facultatea de Litere
Universitatea din Bucureşti