Programul Ediţiei a II-a

Alocuţiuni şi comunicări în plen

Vineri, 13 noiembrie 2009 (Aula Magna „Mihai Eminescu” – ora 10.00)

 • Î.P.S. Teofan Savu, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
 • Pr. Prof. dr. Wilhelm Dancă, Rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif”, Iaşi
 • Prof. univ. dr. Vasile Işan, Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ. dr. Ştefan Avădanei, Decanul Facultăţii de Litere
 • Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Şeful Catedrei de Limbă română şi Lingvistică Generală
 • Acad. dr. Sabina Ispas, Director al Institutului de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu” al Academiei Române, Reflexul gîndirii religioase în sistemul folcloric
 • Pr. dr. Vasile Gavrilă, Preot la Biserica „Sf. Nicolae” (Biserica Rusă) din Bucureşti, Realizator de emisiuni religioase la TVR, Dumnezeiasca liturghie – expresie a graiului liturgic
 • Prof. univ. dr. Rodica Zafiu, Şef al Catedrei de Limba română, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Ethos, Pathos şi Logos în textul predicii

Traducerea textului sacru

Vineri, 13 noiembrie 2009 (Seminarul „G. Ivănescu”). Moderatori: prof. univ. dr. Gheorghe Chivu (Bucureşti), lect. univ. dr. Bogdan George Ţâra (Timişoara)

15.00 - 16.00

 • Doina Doroftei (cerc. şt. drd., Bucureşti), Elemente biblice în inscripţiile funerare în limba latină (1300-1800)
 • Constantin Onu (pr. conf. univ. dr., Piteşti), Traducerea Liturghierului în Limbajul mimicogestual liturgic românesc
 • Mariana Flaişer (prof. univ. dr., Iaşi), Notes about the Romanian Language from Quotes on Manuscripts and old Religious Books from Moldavia’s County (16th-19th Centuries)

16.00 - 17.00

 • Bogdan George Ţâra (lect. univ. dr., Timişoara), Dubla exprimare a interlocutorului în traducerile textelor biblice
 • Nelu Zugravu (prof. univ. dr., Iaşi), Cîteva observaţii pe marginea traducerii textelor patristice
 • Marina Vraciu (lect. univ. dr., Iaşi), Ioan Exarhul (893-927), Şcoala de la Preslav (Pliska) şi începuturile tradiţiei filologice slave (meridionale)
 • Octavian Gordon (lect. univ. dr., Bucureşti), Metodologia traducerii textelor patristice în limba română (premisele unei traductologii patristice în spaţiul românesc)

17.00 – 17.15: Pauză de cafea

17.15 – 18.15

 • Ionela Ene (drd., Iaşi), Terminologie religioasă în Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi
 • Constantin Răchită (drd. Iaşi), Interpretarea textelor biblice in viziunea lui Hieronymus
 • Baltă Silvia (drd., Iaşi), Aspecte ale traducerii denumirilor pentru culori în textul biblic românesc (Numerii)
 • Maria Giosanu (dr.), Aspecte lingvistice în Triodul de la 1726

18.15 – 19.00

 • George Grigore (Bucureşti), Versetele coranice abrogate şi traducerea lor
 • Gheorghe Chivu (Bucureşti), De la litera la spiritul textului religios. Mărturia unui evangheliar manuscris

Retorica discursului religios

Vineri, 13 noiembrie 2009 (Seminarul „Al. Dima”). Moderatori: prof. univ. dr. Constantin Frâncu (Iaşi), prof. univ. dr. Rodica Zafiu (Bucureşti)

15.00 - 16.00

 • Petre Semen (pr. prof. univ. dr., Iaşi), Reflecţii biblice privind drepturile omului
 • Lucian Farcaş (pr. lect. univ. dr., Iaşi), Perspective etice în discursul profetic
 • Ilie Melniciuc – Puică (pr. lect. univ. dr., Iaşi), Retorica paulină evidenţiată în Epistola către Romani

16.00 - 17.00

 • Constantin Frâncu (prof. univ. dr., Iaşi), Coerenţa discursului religios (cu aplicare la Didahiile lui Antim Ivireanul)
 • Maria Cvasnîi Cătănescu (prof. univ. dr, Bucureşti), Retorica elogiului în Didahiile lui Antim Ivireanul
 • Laura Bădescu (prof. univ. dr., Piteşti), Retorica blamului în predica lui Antim Ivireanul. Proverbul

17.00 – 17.15: Pauză de cafea

17.15 – 18.15

 • Luminiţa Cărăuşu (prof. univ. dr., Iaşi), Un aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: constructia pasivă
 • Cătălin Vatamanu (drd., Iaşi), Retorica judecăţii divine în Scriptura ebraică
 • Daniel Isai (drd., Iaşi), Ontologia hermeneutică a textului religios

18.15 – 19.00

 • Maria Mihaela Dărescu (drd., Iaşi), Structura discursului religios din cadrul cultului creştin ortodox
 • Stelian Onică (lect. univ. dr., Iaşi), Merisor-Georgeta Dominte (lect. univ. dr., Iaşi), Cercetarea, investigarea si restaurarea unui Pomelnic pictat pe lemn în secolul al XIX-lea

Sîmbătă, 14 noiembrie 2009 (Seminarul „Al. Dima”). Moderatori: prof. univ. dr. Maria Cvasnîi Cătănescu (Bucureşti), prof. univ. dr. Laura Bădescu (Piteşti)

9.30 - 10.30

 • Daniela Răducănescu (drd., Iaşi), Discursul religios ca discurs hegemonic
 • Elena Laura Bolotă (drd., Iaşi), Expresivitatea limbajului laic cu referire la termenii din domeniul religios
 • Alina Cristina Druţă (drd., Iaşi), La fonction persuasive de l’art oratoire. Saint Denys l’Aréopagite et la connaissance de la hiérarchie céleste au moyen des symboles

10.30 – 11.30

 • Felicia Dumas (conf. univ. dr., Iaşi), Particularităţi stilistico-lexicale ale unui „discurs ecologist” ortodox în limba franceză
 • Vasile D. Ţâra (prof. univ. dr., Timişoara), Componenta retorică a predicilor lui Petru Maior
 • Richard Constantinescu (asist. univ. dr., Iaşi), Daniel Mazilu, Elemente de limbaj religios în discursul public al lui Grigore T. Popa
 • Ioan Milică (lect. univ. dr., Iaşi), Reflectarea paremiologică a Divinităţii

11.30 – 13.00

 • Sorin Guia (lect. univ. dr., Iaşi), Acatistul – structură şi argumentaţie
 • Dionisie Constantin Pîrvuloiu (Dr.), Relaţia dintre lingvistică şi teologie în opera Împotriva lui Eunomius, de Sf. Vasile cel Mare
 • Florentina Popa (lect. univ. dr., Iaşi), Verbal and supra-verbal in the religious speech
 • Renata Maria Rusu (drd., Cluj), Religia şi comportamentul religios în viaţa japonezilor
 • Andreea Răşcanu (mast., Iaşi), Strategii argumentative şi de persuasiune in discursul lui Antim Ivireanul

Literatura şi sacrul

Vineri, 13 noiembrie 2009 (Amf. III.12). Moderatori: prof. univ. dr. Gheorghe Manolache (Sibiu)

15.00 - 16.00

 • Gheorghe Manolache (prof. univ. dr., Sibiu), O posibilă sintaxă a imaginarului religios naumian
 • Yolanda Constantinescu (drd., Bucureşti), Implicarea sacrului în căutarea personalităţii
 • Victoria Huiban (drd., Bucureşti), Ipostazierea feminităţii între sacru şi profan
 • Elena Lăcrămioara Isai (drd., Iaşi), Iov între arhetipul biblic şi paradigma modernă

16.00 - 17.00

 • Dana Doboş (conf. univ.dr., Iaşi), Imaginaţia biblică în textele lui Bob Dylan
 • Diana Tivdă (drd., Bucureşti), Tema dublului în opera lui Mihai Eminescu
 • Adina Chirilă (lect. univ. dr., Timişoara), Poezia religioasă - geneză şi interpretare

17.00 – 17.15: Pauză de cafea

17.15 – 18.30

 • Dana Nica (lect. drd., Iaşi), Ironia creştină la Blaise Pascal
 • Viorella Manolache (cercet. şt. dr., Bucureşti), Secularizarea – un debuşeu al gîndirii slabe
 • Mariana Crăciun (drd., Iaşi), Alice Voinescu în dialog cu Dumnezeu
 • Carmen Mihaela Potlog (mast., Iaşi), Aspecte ale sacrului în lirica lui Tudor Arghezi

Sîmbătă, 14 noiembrie 2009 (Amf. III.12). Moderatori: conf. univ. dr. Antonio Patraş (Iaşi), lect. univ. dr. Adina Chirilă (Timişoara)

9.30 - 10.30

 • Claudia Ciobanu (dr., Iaşi), Sensuri şi funcţii ale intertextului religios în proza lui Marin Preda
 • Călin Bîrleanu (asist. dr., Iaşi), Forme contemporane ale sacralităţii în literatură
 • Ţupu Florin (drd., Iaşi), Recuperarea textului sacru în literatura laică contemporană. Romanul Nebunul, al lui Savatie Baştovoi

10.30 – 12.00

 • Antonio Patraş (conf. univ. dr., Iaşi), Spiritul critic şi etica protestantă (studiu de caz: E. Lovinescu)
 • Emanuela Ilie (lect. univ. dr., Iaşi), „Dă-ne, Doamne, mîntuirea / pentru jertfa ce-am adus…”. Poezia – rugăciune în spaţiul închisorilor comuniste
 • Opăriuc Loredana (prep. drd., Iaşi), Arşavir Acterian, Jurnal în căutarea lui Dumnezeu
 • Ruxandra Nechifor (drd., Iaşi), Valorizări ale sacrului în romanul Orbitor de Mircea Cărtărescu
pdfVersiunea pdf