Programul Ediţiei I

Alocuţiuni şi comunicări în plen

Vineri, 5 decembrie 2008 (Aula Magna „Mihai Eminescu” – ora 9.30)

 • Î.P.S. Teofan Savu, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
 • P.S. Petru Gherghel, Episcopul Diecezei catolice de Iaşi
 • Prof. dr. Vasile Işan, Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. dr. Ştefan Avădanei, Decanul Facultăţii de Litere
 • Î.P.S. Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Biblia lui Şerban, monument de limbă teologică şi literară românească
 • Prof. univ. dr. pr. Gheorghe Popa (Iaşi), Hermeneutică biblică: exigenţă a promovării şi apărării demnităţii umane
 • Prof. univ. dr. Petre Guran (Bucureşti), De ce au amuţit icoanele? Arta religioasă contemporană şi criza limbajului simbolic
 • Prof. univ. dr. pr. Ioan C. Teşu (Iaşi), Valoarea sacramentală a cuvîntului
 • Prof. univ. dr. Dumitru Irimia (Iaşi), Adevărul între Cuvîntul biblic şi Cuvîntul poetic în viziunea lui Eminescu

Sîmbătă, 6 decembrie 2008 (Aula Magna „Mihai Eminescu” – ora 9.00)

 • Prof. univ. dr. Emil Dumea (Iaşi), Discursul religios (predica) în tradiţia catolică
 • Prof. univ. dr. Vasile Ţâra (Timişoara), Discursul religios, normă şi model de exprimare îngrijită în epoca veche
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Manolache (Sibiu), Eshatologie şi secularizare în straie postmoderne
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu (Bucureşti), Psaltirea – de la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-lea
 • Lect. univ. dr. Lucian Farcaş (Iaşi), Discursul profetic: între voinţa lui Dumnezeu şi voia poporului
 • Prof. univ. dr. Constantin Frâncu (Iaşi), Contribuţia cărţilor bisericeşti vechi la conturarea normelor literare supradialectale

Traducerea textului sacru

Vineri, 5 decembrie 2008 (Seminarul „G. Ivănescu”). Moderatori: prof. univ. dr. pr. Petre Semen, prof. univ. dr. Alexandru Gafton

15.30 - 16.30

 • Veronica Grecu (Bacău), Taina Cuvîntului: traducerea şi teoria patristică în Evul Mediu
 • Ana Bobu (Roman), Rolul traducerilor Sfîntului Ioan Gură de Aur în cultura românească
 • Dragoş Moldovanu (Iaşi), Geneza celor mai vechi traduceri româneşti ale Psaltirii

16.30 - 17.30

 • Dragoş Bahrim (Iaşi), Despre dimensiunea euharistică a interpretării ortodoxe a Scripturii
 • Petre Semen (Iaşi), Observaţii privind traducerea Bibliei de la 1688
 • Dumitru Dorobăţ (Iaşi), Traducerea ca proces: Biblia Regelui Jacob I (1611)

17.30 – 18.30

 • Traian Diaconescu (Iaşi), Ambiguitate semantică şi lecţiuni polivalente. Paulinus din Nola, Carmen XVII
 • Dionisie Pîrvuloiu (Iaşi), Lecţiuni controversate în Sfînta Scriptură
 • Constantin Răchită (Iaşi), Teoria şi practica traducerii la Hieronimus

Sîmbătă, 6 decembrie 2008 (Seminarul „G. Ivănescu”). Moderatori: prof. univ. dr. pr. Petre Semen, prof. univ. dr. Alexandru Gafton

14.00 - 15.00

 • George Bogdan Ţâra (Timişoara), Viitorul perifrastic cu a avea în traducerile textelor sacre
 • Felicia Dumas (Iaşi), O traducere în limba franceză a unui text românesc de spiritualitate ortodoxă
 • Adina Chirilă (Timişoara), Evoluţia limbii în textele lui Antim Ivireanul

15.00 – 16.00

 • Cristina Ionaşcu (Iaşi), La traduction du texte liturgique: approche terminologique
 • Ioan Lobiuc (Iaşi), „Laicizarea” unor sensuri „biblice” în limba română
 • Simona Ailenii (Iaşi-Porto), Traducerea Cărţii lui Iosif din Arimateia din franceză în galiciana-portugheză

16.00 – 17.15

 • Alexandru Gafton (Iaşi), Relaţia dintre sursele traducerilor biblice şi concepţia de la baza acestora
 • Roxana Vieru (Iaşi), Palia de la Orăştie: impactul izvoarelor asupra textului românesc. Cîteva aspecte
 • Ionela Ene (Iaşi), Continuitate şi înnoire în limbajul religios
 • Adrian Muraru (Iaşi), Două ipostaze ale libertăţii traducătorului biblic: sinonimizare şi pia interpretatio. Studiu de caz: vechile traduceri româneşti ale cărţilor 1 şi 2 Regi (Ms. 45 şi Biblia de la 1688)

Retorica discursului religios

Vineri, 5 decembrie 2008 (Seminarul „Al. Dima”). Moderatori: prof. univ. dr. Constantin Frâncu, prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă

15.30 - 16.30

 • Elena Ene D -Vasilescu (Oxford), Abordarea Cărţii Sfinte în Ortodoxie
 • Viorella Manolache (Bucureşti), Hermeneutica discursului religios la graniţa dintre/între filosofie politică-teologie
 • Carmen-Maria Bolocan (Iaşi), Sfîntul Mitropolit Antim Ivireanul, ctitor al predicii originale în limba română

16.30 – 17.30

 • Marina Vraciu (Iaşi), Strategii retorice de construcţie a sinelui: recursul la paradigma “Nebunului întru Hristos” în autobiografia protopopului Avvakum (Petrov, 1620-1682)
 • Gabriela-Maria Carpinschi (Iaşi), Le discours religieux dans le contexte européen actuel
 • Claudia Elena Dinu (Iaşi), Conotaţii ale religiosului în literatura laică – modelul operei romaneşti a lui Georges Bernanos

17.30 – 18.45

 • Mihai Stroe (Bucureşti), Mistica viziunii în opera profetică a lui William Blake: Între Imaginaţia divină şi Raţiunea ştiinţifică
 • Antonio Patraş (Iaşi), La răsăritul temniţei. Despre suferinţa şi sensul credinţei
 • Roxana Husac-Patraş (Iaşi), Religia artei în epoca victoriană
 • Luminiţa Drugă, Camelia Cmeciu (Bacău), Rugăciunea – un act semiotic al identităţii sociale (Cazania mitropolitului Varlaam al Moldovei)

Sîmbătă, 6 decembrie 2008 (Seminarul „Al. Dima”). Moderatori: prof. univ. dr. Constantin Frâncu, prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă

14.00 – 15.00

 • Nicoleta Blanariu-Popa (Bacău), Aspecte pragma-semantice ale reprezentării rituale. Mimesis ritual şi “efect de distanţare” brechtian
 • Mădălina Toader (Bucureşti), Le spécifique des modes et des temps dans "Le Sermon sur la Montagne"
 • Maria Băncilă (Bucureşti), Metafora călătoriei în textele Vechiului Testament

15.00 – 16.00

 • Luminiţa Hoarţă Cărăuşu (Iaşi), Aspecte ale problematicii circumstanţialului
 • Daniela Doboş (Iaşi), Despre religie şi limbă
 • Sorin Guia (Iaşi), Arta dialogului în Prefeţele Mitropolitului Veniamin Costachi

16.00 – 17.00

 • Loredana Opăriuc (Iaşi), Versiuni ale Psalmilor la Dosoftei şi Şerban Foarţă
 • Daniela Obreja (Iaşi), Încifrarea şi descifrarea textului biblic prin simbolul iconic
 • Emanuela Ilie (Iaşi), “Cărţile bucuriilor epifanice”. Invariante şi diferenţe specifice în poezia religioasă de azi

17.00 – 18.15

 • Lucreţia Vasilescu (Bucureşti), Sfînta Maria Magdalena în imnografia ortodoxă
 • Ilie Moisuc (Iaşi), Acatistul – structuri stilistico-poetice
 • Claudia Drăcea (Iaşi), Lev Şestov – eterna reîntoarcere la credinţă
 • Ioana Repciuc (Iaşi), Modele retorice ale invocaţiei în contextul religiozităţii populare
pdfVersiunea pdf