Cuvîntul prof. univ. dr. Alexandru Gafton (CNTDR 2014)

Îngăduiţi-mi să mulţumesc organizatorilor ediţiei a şaptea pentru generozitatea de a mă invita să rostesc un cuvînt din partea iniţiatorilor Conferinţei.

Această conferinţă s-a edificat prin rodnica trudă a numeroşi colegi şi prieteni, participanţi mereu noi şi mereu vechi. Concepţiile şi activitatea lor – variate dar congenere – sînt cele care au însufleţit ideea iniţială.

La fiecare ediţie, tentaţiile transformării au pus la încercare cuminţenia identităţii acestei conferinţe, însă dinamica şi evoluţia acesteia au învăţat mica noastră comunitate, că stă în slăbiciunea noastră să o lăsăm pradă eroziunii, pentru a ajunge ceea ce nu este, şi că este puterea noastră a o creşte, păstrîndu-i nealterate esenţa şi menirea.

Fiecare ediţie a fost altfel decît celelalte, dar nu diferenţa sau noutatea ne-au reunit, ci, dimpotrivă, înţelegerea faptului că sub aparenţa stabilităţii nu se agită instabilitatea schimbării, ci pulsează devenirea spirituală şi morală.

Anual ne despărţim pentru a ne regăsi anual, la o conferinţă care – ca şi noi –, îşi schimbă celulele, dar nu şi ceea ce le animă, întrucît, ca fiinţe edificate pe un fundament moral, miza care ne mînă este de a înţelege ce suntem, pentru a deveni în acel spirit.

Încredinţat fiind de valoarea participanţilor la această ediţie a conferinţei, socot că aceştia vor reînvia, iarăşi, vechea noastră conferinţă, adăugînd o nouă vîrstă aceluiaşi trunchi.

Prin urmare, vă doresc succes!