Demers etimologic

Evenimentul ultim dintr-o serie în curs de desfăşurare romanii îl numeau, cu dreaptă judecată, novissimum: „cel mai nou”, „recent”.

Cea de a IV-a ediţie a Conferinţei Naţionale „Text şi discurs religios”, Iaşi, 10-12. XI. 2011, în cuvinte străbune novissimum colloquium, înseamnă recenta trecere a citadelei de pe Copou prin inelul solemn (sol(l)emnis – „în / de fiecare an”, în limba latină) al conubialităţii spirituale.

O logodnă deci, aceeaşi, repetată an de an, pentru a nu pierde „comerţul” cu limba (Ne ausoniae perdam commercia linguae – „Ca să nu pierd exerciţiul limbii latine”, zice Ovidiu). Şi, mai ales, cu logosul – cuvîntul în articulaţiile lui cosmice, sublimat în rugăciunea misticului ori în tăcerea adîncă a poetului („Poezia se naşte din cuvînt, dar şi din tăcerile acestuia”, Lucia Blaga).

O descindere în varii ipostaze ale logosului.

Un exerciţiu de regăsire a sinelui prin desingurare şi părtăşire, într-o logică a dezvăluirii lucide ori obscurizării (Dämmerung) protectoare.

O şcoală în care ţi se spune cum se respiră cu ambii plămîni, cum se zboară cu ambele aripi (v. alocuţiunea D-lui. Prof. univ. dr. Vasile Işan, Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi), cum se ascultă cu două urechi şi se vorbeşte cu o singură gură, am adăuga noi, urmînd sfatul filosofului stoic Epictet. Căci cuvîntul desfrînat devine, din întrupare, din corp al gîndului, mormînt al acestuia (v. paronomaza academică: soma – sema). Ori ascultîndu-l pe Î. P. S. Teofan Savu, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, cum tăcerea se substituie cuvîntului, ca variantă ontologică a acestuia, glăsuind de profundis.

Şi toate spuse cu măsură, cenzurate parcă din bătătorit vers horaţian: Est modus in rebus, sunt certi denique fines, mărturisind clasica mensura mentis (Quintilian), ori invocînd, în mesaj modern, păstrarea proporţiilor: „Arta de a măsura supune omului lumea” (Theodor Mommsen).

Lecţie de trufie şi, deopotrivă, de umilinţă.

Trufie: În Sala Îngerilor, alias Sala Senatului, la care am avut şi noi acces, stăteau tablourile ca nişte icoane zburătoare, amintindu-ne traducerea gîndurilor lui Iohannes Scotus Eriugena, care „consideră activitatea intelectuală a omului drept o formă de existenţă a îngerului” (apud Andrei Pleşu, Despre îngeri).

Umilinţă: Îndemn să ne plecăm privirea spre pămînt, umili (din latinescul humilis, iar acesta de la humus – „pămînt”), ca apoi, plină de glod, privirea să o spălăm în apele limpezi ale cerului, în căutarea semnului promis, întrebîndu-ne: să-i placă oare lui Dumnezeu de mine mai mult atunci cînd scot un ban din buzunar şi miluiesc un sărac, decît înscrierea mea într-un turnir al retoricilor savant-argumentative? Fatuitate condamnabilă ori reflecţie pătimitoare?

S-au întîmplat toate la Iaşi, între 10 şi 12 noiembrie anni currentis, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, un dedalic nu doar arhitectural, ci şi spiritual, configurînd modulaţiile existentului.

Prof. univ. dr. Petru Pistol
Facultatea de Litere
Universitatea din Piteşti