Volumul I (2009)Cuvînt înainte

Cuvinte de întîmpinare

Istoria cuvîntului

 • Î.P.S. Bartolomeu Valeriu Anania, „Biblia lui Șerban”, monument de limbă teologică și literară românească
 • Gheorghe Chivu, Psaltirea - de la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-lea
 • Dumitru Irimia, Adevărul între cuvîntul biblic și cuvîntul poetic în viziunea lui Eminescu
 • Vasile D. Țâra, Discursul religios, model și normă de exprimare îngrijită în epoca veche
 • Gheorghe Manolache, Eshatologie și secularizare în straie postmoderne
 • Lucian Farcaș, Discursul profetic între voința lui Dumnezeu și voia poporului
 • Ioan C. Teșu, Valoarea sacramentală a cuvîntului

Traducerea textului sacru

 • Dragoș Moldovanu, Finalitatea textelor slavo-române intercalate din Evul Mediu românesc
 • Alexandru Gafton, Relația dintre sursele traducerilor biblice și concepția de la baza acestora
 • Petre Semen, Observații critice cu privire la traducerea Bibliei de la 1688
 • George Bogdan Țâra, Viitorul perifrastic cu a avea în traducerile textelor sacre
 • Adrian Muraru, Două ipostaze ale libertății traducătorului biblic: sinonimizare și pia interpretatio. Studiu de caz: vechile traduceri românești ale cărților 1 și 2 Regi (Ms. 45 și Biblia de la 1688)
 • Felicia Dumas, O traducere în limba franceză a unui text românesc de spiritualitate ortodoxă
 • Traian Diaconescu, Monumenta christiana: Paulinus de Nola și Niceta de Remesiana Carmen XVII
 • Dionisie Constantin Pîrvuloiu, Lecțiuni controversate în Sfînta Scriptură
 • Constantin Răchită, Hieronymus. Teoria și practica traducerii textului sacru
 • Adina Chirilă, Evoluția limbii în textele lui Antim Ivireanul. Observații asupra vocalismului
 • Ioan Lobiuc, „Laicizarea” unor sensuri „biblice” în lexicul românesc
 • Roxana Vieru, Palia de la Orăștie: impactul izvoarelor asupra textului românesc. Cîteva aspecte
 • Veronica Grecu, Conserver ou non le mystere du verbe: theorie patristique et traduction au Moyen Age
 • Ana Robu, Rolul scrierilor Sfîntului Ioan Gură-de-Aur în spiritualitatea și cultura românească

Retorica discursului religios

 • Nicoleta Popa-Blanariu, Un eu arhaic. Efecte polifonice în rit și teatru
 • Sorin Guia, Arta dialogului în Prefețele Mitropolitului Veniamin Costachi
 • Antonio Patraș, La răsăritul temniței. Despre suferință și revelațiile durerii
 • Viorella Manolache, Hermeneutica discursului religios la granița dintre/între filosofie-politică-teologie
 • Ioana Repciuc, Modele retorice ale invocației în contextul religiozității populare
 • Ilie Moisuc, Acatistul - structuri stilistico-poetice. Rugăciunea și întîlnirea în interval
 • Mihai A. Stroe, Mistica viziunii în opera profetică a lui William Blake, între Imaginația divină și Rațiunea științifică
 • Luminița Drugă, Camelia-Mihaela Cmeciu, Rugăciune - un act semiotic al identității sociale (Cazania mitropolitului Varlaam al Moldovei)
 • Loredana Opăriuc, Versiuni ale Psalmilor la Dosoftei și Șerban Foarță
 • Marina Vraciu, O strategie retorică de construcție a sinelui în Autobiografia protopopului Avvakum (Rusia secolului al XVII-lea): recursul la paradigma „nebunului între Hristos”
 • Maria Yvonne Băncilă, The Journey Metaphor in Old Testament Texts
 • Mădălina Toader, La spécifique des modes et des temps dans le Sermon sur la montagne
 • Elena Ene D-Vasilescu, Ortodocșii și Cartea Sfîntă
 • Lucreția Vasilescu, Chipul Sfintei Maria Magdalena în imnografia ortodoxă
 • Daniela Doboș, Despre religie și limbă
 • Luminița Hoarță-Cărăușu, Aspecte ale problematicii circumstanțialului
 • Carmen-Maria Bolocan, Sfîntul Mitropolit Antim Ivireanul, ctitor al predicii originale în limba română
 • Emanuela Ilie, „Cărțile bucuriilor epifanice”. Invariante și diferențe specifice în poezia religioasă de azi
 • Claudia Elena Dinu, Connotations du religieux dans la littérature laïque - le modèle de l'oeuvre de Georges Bernanos
 • Daniela Obreja Răducănescu, Încifrarea și descifrarea textului biblic prin simbolul iconic
 • Cristina Ionașcu, La traduction du texte liturgique: approche terminologique

Descărcați cuprinsul în format xml